Kościół nie może pozostać obojętny

"Zróbmy rachunek sumienia co do konkretnego zaangażowania każdego z nas w budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego, braterskiego i pokojowego" – zachęca Ojciec Święty w przesłaniu na brazylijską Kampanię Braterstwa.

Kampanię Braterstwa Kościół Brazylii rozpoczął tradycyjnie w Środę Popielcową. Zamierzeniem brazylijskich biskupów jest nawiązanie do 50. rocznicy Soboru Watykańskiego. W Kampanii chcą poruszyć kwestię obecności i służebnej roli Kościoła we współczesnym społeczeństwie. Przesłanie z tego tytułu wystosował papież Franciszek.

Wielki Post to czas przygotowania do Wielkanocy przez pokutę, modlitwę i miłosierdzie. Mamy odnowić nasze życie, utożsamiając się z Chrystusem, który ofiarnie oddał się braciom, szczególnie najbardziej potrzebującym - podkreśla papież. Ojciec Święty zwraca uwagę, że Kościół nie może pozostać obojętny na tych, którzy są obok nas. „W ciągu tych czterdziestu dni, w których Bóg wzywa swój lud do nawrócenia, Kampania Braterstwa ma pomóc pogłębiać w świetle Ewangelii dialog i współpracę między Kościołem a społeczeństwem, zaproponowane przez Sobór Watykański II” – pisze Franciszek. Wskazuje, że należy to pojmować jako „służbę w budowaniu Królestwa Bożego w sercu i w życiu brazylijskiego ludu”.

Promować godność i dobro człowieka mają nie tylko instytucje Kościoła, ale każdy wierny, poczynając od swojego domu i pracy oraz ludzi, z którymi ma relacje. „Konieczne jest pomagać najuboższym i najbardziej potrzebującym – podkreśla Papież. –  «Każdy chrześcijanin i każda wspólnota są wezwani, by być narzędziami Boga na rzecz wyzwolenia i promocji ubogich, tak aby mogli oni w pełni włączyć się w społeczeństwo» (Evangelii gaudium, 187). Zróbmy rachunek sumienia co do konkretnego zaangażowania każdego z nas w budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego, braterskiego i pokojowego” – zachęca Ojciec Święty w przesłaniu na brazylijską Kampanię Braterstwa.

Oficjalne otwarcie Kampanii Braterstwa nastąpiło w siedzibie Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii (CNBB). Uroczystości otwarcia przewodniczył sekretarz generalny tamtejszego episkopatu, bp Leonardo Ulrich Steiner. W ceremonii wzięli udział przedstawiciele rządu federalnego, Krajowej Rady Kościołów Chrześcijańskich (Conic), związku adwokatów brazylijskich, a także reprezentacja społeczeństwa obywatelskiego.  W trakcie uroczystości przedstawiono zebranym przesłanie Papieża Franciszka. Sekretarz generalny episkopatu zauważa, że temat tegorocznej Kampanii Braterstwa jest szeroko otwarty i ma na celu sprowokowanie wiernych do „dyskusji o uczestnictwie i sytuacji chrześcijan w życiu społecznym”. W dużej mierze materiały Kampanii opierają się na dwóch dokumentach Soboru Watykańskiego II: Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium i Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes, które traktują o misji Kościoła w świecie.  „Kampania ma przypomnieć, że Kościół jest w służbie człowieka i nie chce dla siebie przywilejów. Kościół jest czymś więcej niż strukturą, gdyż Kościołem jest każdy chrześcijanin, każdy ochrzczony, który jest obecny w społeczeństwie poprzez pracę, instytucje i różne akcje. Pragniemy zastanawiać się nad tą społeczną obecnością Kościoła” – podkreśla bp Steiner.

Inauguracja Kampanii Braterstwa była na bieżąco transmitowana przez wszystkie katolickie rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama