Papież do kanonistów o moralnej pewności co do ważności małżeństwa

Znaczenie instrukcji Papieskiej Rady do spraw Tekstów Prawnych Dignitas connubii o prowadzeniu kanonicznych procesów dotyczących nieważności małżeństwa przypomniał Ojciec Święty w jej 10-lecie.

Spotkał się z uczestnikami kongresu zorganizowanego z tej okazji przez Papieski Uniwersytet Gregoriański. Franciszek zwrócił uwagę, że wspomniana instrukcja nie jest przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie prawa kanonicznego, ale dla tych, którzy pracują w lokalnych sądach kościelnych.

„Jest to bowiem skromne, ale użyteczne vademecum, które rzeczywiście pomaga osobom pełniącym funkcje w trybunałach [kościelnych], aby przebieg procesu był pewny, a jednocześnie szybki. Przebieg pewny – ponieważ [instrukcja] wskazuje i klarownie wyjaśnia cel samego procesu, czyli moralną pewność. Wymaga ona, by pozostawała całkowicie wykluczona jakakolwiek rozsądna wątpliwość co do błędu, choć samej możliwości czegoś przeciwnego nie wyklucza się. A przebieg szybki – ponieważ, jak uczy powszechne doświadczenie, szybciej idzie ten, kto dobrze zna drogę, którą ma iść” – powiedział Papież.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama