Papież koryguje zasady dymisji biskupów

Ojciec Święty zrewidował normy dotyczące dymisji biskupów diecezjalnych oraz kurialistów pełniących urząd z nominacji papieskiej.

Papież podtrzymał aktualną dyscyplinę zobowiązującą do złożenia dymisji po przekroczeniu 75. roku życia. Nowością jest objęcie tą zasadą także kardynałów stających na czele dykasterii Kurii Rzymskiej, również w przypadku, gdy nie dobiegła jeszcze końca ich pięcioletnia kadencja.

Inną nowością jest dyspozycja dotycząca nie-kardynałów będących szefami bądź sekretarzami rzymskich dykasterii oraz biskupów, którzy pełnią inny urząd z nominacji papieskiej. Odtąd automatycznie przestają oni pełnić ten urząd po przekroczeniu 75 roku życia.

Papież wyraża ponadto uznanie pasterzom, którzy ze względu na stan zdrowia lubi inny poważny powód decydują się na wcześniejszą dymisję, mając na względzie miłość i lepszą posługę swej wspólnocie. W ogłoszonych dziś normach zaznacza się również, że w pewnych szczególnych okolicznościach kompetentne władze mogą poprosić biskupa o złożenie dymisji, po uprzednim przedstawieniu mu swych motywów i uważnym wysłuchaniu jego racji, w braterskim dialogu.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg