To próba ograniczania wolności sumienia

Zaniepokojenie próbami ograniczania wolności sumienia i ośmieszania osób i działań promujących prawo do życia i jego ochrony wyraziła Caritas Polska.

W przesłanym KAI oświadczeniu, charytatywna organizacja Kościoła apeluje do „ludzi dobrej woli, mediów oraz władz” o tworzenie klimatu wzajemnego szacunku, z uwagi na niepowtarzalną godność osoby ludzkiej niezależnie od jakości jej życia.

Poniżej pełny tekst oświadczenia:

Warszawa, 4 lipca 2014

Oświadczenie

Caritas od 25 lat posługuje chorym, niepełnosprawnym, dzieciom i terminalnie chorym. Caritas Polska z niepokojem obserwuje toczącą się w kraju dyskusję oraz podejmowane decyzje w sferze realizacji praw do ochrony i opieki nad ludźmi chorymi, niezależnie od ich wieku i stanu rozwojowego.

Caritas w Polsce to instytucje bardzo dobrze rozpoznawalne i cieszące się zaufaniem w społeczeństwie, przede wszystkim dzięki realizacji misji niesienia pomocy potrzebującym bez względu na ich wyznanie, rasę i narodowość. Jedną z form pomocy są Stacje Opieki Caritas, które świadczą pomoc przewlekle chorym, niepełnosprawnym, starszym. Praca ta ma charakter wielowymiarowy, obejmując nie tylko świadczenia medyczne, ale też wsparcie społeczne i duchowe. Ta działalność cieszy się szacunkiem nie tylko chorych, ale też lokalnych społeczności oraz władz, które wielokrotnie publicznie dawały temu wyraz.

Z ogromną troską traktujemy próby ograniczania wolności sumienia czy ośmieszania osób i działań promujących ogólnoludzkie wartości na czele z prawem do życia i jego ochrony. Jako ważną i pilną sprawę widzimy potrzebę bardziej efektywnego wykorzystania funduszy i nakładów na działalność medyczno-opiekuńczą i ochrony zdrowia.

Zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, mediów oraz władz o tworzenie klimatu wzajemnego szacunku w dyskusji, z uwagi na niepowtarzalną godność osoby ludzkiej niezależnie od jakości jej życia, uwzględniając zarówno dobro każdego człowieka jak i całego społeczeństwa.

Z wyrazami szacunku

Ks. Marian Subocz
Dyrektor Caritas Polska

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama