Papieskie intencje na lipiec

Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej.

Pierwsza z nich to: „Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego”. Papież mówił o tym, spotykając się niedawno, 7 czerwca, na placu św. Piotra z włoskimi klubami i stowarzyszeniami sportowymi:

„Życzę wam, byście odczuwali smak i piękno gry zespołowej, co jest bardzo ważne dla życia. Trzeba powiedzieć «nie» indywidualizmowi, «nie» prowadzeniu gry dla siebie samych! W mojej ojczyźnie, kiedy jakiś zawodnik to robi, mówimy, że chce «sam pożreć piłkę»! Nie, tak nie można, to jest indywidualizm! Nie «pożerajcie» piłki, grajcie zespołowo, w ekipie. Przynależność do stowarzyszenia sportowego oznacza odrzucenie wszelkich form egoizmu czy izolowania się i jest okazją, by być razem z innymi, by nawzajem sobie pomagać, by współzawodniczyć we wzajemnym szacunku i wzrastać w braterstwie”.

Ojciec Święty poleca nam też intencję misyjną na każdy miesiąc. W lipcu mamy się modlić, „aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych”. Franciszek często mówi o Duchu Świętym i Jego roli w życiu każdego chrześcijanina. Niejednokrotnie zachęca wiernych świeckich, by głosili Ewangelię. Nieraz też mówi o ubogich, którzy potrzebują naszego ewangelicznego świadectwa. Dokładnie miesiąc temu, 1 czerwca, spotkał się na Stadionie Olimpijskim w Rzymie z jednym z najbardziej dziś znanych ruchów ewangelizacyjnych katolików świeckich, jakim jest Odnowa w Duchu Świętym. Poruszył tam także tematy ewangelizacji i służby ubogim oraz znaczenia, jakie w ich realizacji ma moc Ducha Świętego.

„Szukajcie świętości w nowym życiu, które daje Duch Święty – powiedział Franciszek. – Bądźcie tymi, którzy przekazują innym łaskę Bożą. Unikajcie niebezpieczeństwa przerostu organizacji. Wyjdźcie na ulice, by ewangelizować, głosząc Dobrą Nowinę. Pamiętajcie, że Kościół narodził się «wychodząc na zewnątrz» w ów poranek Pięćdziesiątnicy. Zbliżcie się do ubogich i w ich ciele dotykajcie zranionego ciała Jezusa. Pozwólcie prowadzić się Duchowi Świętemu z Jego wolnością i proszę was, nie «zamykajcie do klatki» Ducha Świętego! Zachowujcie Jego wolność!”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama