Nowa postać w Radzie Stałej KEP

Bp Wiesław Śmigiel został dziś wybrany na członka Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

45-letni biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej zasiada m.in. w Komisji Duszpasterstwa oraz w Radzie ds. Rodziny KEP. Jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL. Jego hobby to teatr i kino. Pisze wiersze, lubi żeglowanie.

Przypomnijmy, że wczoraj podczas zebrania plenarnego KEP w miejsce abp. Marka Jędraszewskiego, który pozostaje w Radzie Stałej ale obecnie - z urzędu jako zastępca przewodniczącego KEP, do Rady wybrany został 71-letni abp Henryk Hoser.

Natomiast bp Wiesław Śmigiel został dziś wybrany w miejsce bp. Adama Lepy, który przeszedł na emeryturę.

Podczas poprzedniego zebrania KEP, które odbyło się w Warszawie w marcu br. bp Śmigiel wygłosił wprowadzenie do dyskusji o priorytetach duszpasterskich Kościoła w Polsce. "Kościół musi poszukiwać każdego a nie zadowalać się obecnym stanem rzeczy, za wszelką cenę utrzymując status quo" – mówił wówczas KAI przed rozpoczęciem obrad.

W swoim wystąpieniu bp Śmigiel przypomniał o zadaniu, jakie postawił przed biskupami papież Franciszek. "Chodzi o to, żeby Kościół był w drodze, a więc poszukiwał każdego a nie tylko zadowalał się obecnym stanem rzeczy, za wszelką cenę utrzymując status quo ale taki Kościół, który podtrzymując to co jest odważnie idzie do przodu" – wyjaśniał KAI pastoralista.

Zdaniem bp. Śmigla konieczne jest wyjście Kościoła do tych, którzy się zagubili, których nie ma Kościele. Należy tez zastanowić się nad przyczynami tej nieobecności.

Wiesław Śmigiel urodził się 3 stycznia 1969 roku w Świeciu. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy. W latach 1988-1994 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji pelplińskiej. W 1993 roku obronił w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie pracę magisterską pt. "Twórczość monumentalna artysty-rzeźbiarza Franciszka Duszeńki", napisaną pod kierunkiem ks. prof. Janusza Pasierba.

W 1994 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie a następnie sekretarz i kapelan biskupa pelplińskiego Jana Szlagi.

W latach 1996-1998 był redaktorem dwutygodnika diecezji pelplińskiej „Pielgrzym” a następnie 1988 rozpoczął studia stacjonarne z zakresu teologii pastoralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. W roku 2000 uzyskał tytuł licencjata teologii, w 2003 obronił doktorat z teologii pastoralnej na podstawie pracy pt. "Czytelnictwo religijne jako środek formacji religijnej wiernych".

W 2010 roku uzyskał habilitację z zakresu teologii pastoralnej na podstawie dorobku naukowego i dysertacji pt. "Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Studium teologiczno-pastroalne w świetle nauczania Kościoła (Wydawnictwo KUL 2010), za którą otrzymał Nagrodę indywidualną Rektora KUL.

Od roku 2001 był asystentem, a od 2006 adiunktem przy Katedrze Teologii Pastoralnej Ogólnej Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki. Od 1 stycznia 2011 kieruje Katedrą Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL.

W 2000 rozpoczął wykłady z zakresu teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej oraz w Instytucie Teologicznym Diecezji Pelplińskiej.

Należy do Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów. W 2009 został kapelanem honorowym Ojca Świętego.

W pracy naukowej koncentruje się na podmiocie duszpasterstwa, uczestnictwie katolików świeckich w życiu Kościoła, dynamice zrzeszeń religijnych oraz teologii kultury.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i rozpraw o charakterze naukowym oraz wielu haseł

encyklopedycznych i recenzji. Jest również poetą, w 1997 opublikował zbiorek poezji pt. "Zdany na pojedynek", a w 2005 "Kartki z pamiętnika"..Jego hobby to teatr i kino. Lubi podróżować i poznawać inne kultury. Najchętniej wypoczywa nad jeziorami i morzem, pływając i żeglując.Zdaniem bp. Śmigla ważny jest także styl biskupiej posługi. "Papież Franciszek w całym swoim nauczaniu podkreśla, że wszyscy jesteśmy wezwani do zmian stylu, do większego otwarcia na sprawy ludzi, do bliskości z nimi i odważnego budowania wspólnoty" – zaznaczył pelpliński biskup pomocniczy.

Rada Stała przygotowuje sprawy na Zebrania Plenarne i Rady Biskupów Diecezjalnych, czuwa nad wykonaniem decyzji Konferencji i Rady Biskupów Diecezjalnych, koordynuje prace Konferencji, może zająć stanowisko w sprawach publicznych, kiedy tego wymaga dobro Kościoła albo konkretne potrzeby wiernych, zgodnie z opinią, przynajmniej domniemaną, członków Konferencji.

Radę Stałą tworzą: przewodniczący Konferencji, zastępca przewodniczącego, prymas Polski, kardynałowie kierujący diecezjami, sekretarz generalny oraz sześciu biskupów diecezjalnych i dwóch biskupów pomocniczych wybranych przez Zebranie Plenarne na okres pięciu lat, z możliwością wyboru na drugą kadencję.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg