Dobro dziecka priorytetem

Rozpoczynając swoją służbę pragniemy wyrazić szczerą solidarność ze wszystkimi ofiarami wykorzystywania seksualnego, tak z dziećmi, jak i z dorosłymi - zapewnili członkowie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. W inauguracyjnym posiedzeniu uczestniczyła prof. Hanna Suchocka.

Komisję, która obradowała w Watykanie  w dniach 1-3 maja, papież Franciszek powołał 22 marca br.  

"Pragniemy podkreślić, że od samego początku naszej pracy przyjęliśmy zasadę, iż dobro dziecka i podatnych na wykorzystanie dorosłych będą priorytetowe przy podejmowaniu przez nas decyzji” - podkreślili członkowie Komisji w komunikacie końcowym po spotkaniu.

Zaznaczyli, że uwzględniając sugestie Ojca Świętego trzydniowe obrady Komisji skoncentrowały się na określeniu jej charakteru i celów. Rozważano także poszerzenie jej składu o przedstawicieli różnych obszarów geograficznych i dziedzin nauki. Zastanawiano się również, jak Komisja ma współpracować z ekspertami reprezentującymi różne obszary związane z ochroną dzieci i podatnych na wykorzystanie dorosłych.

Owoce pracy nowego gremium zostaną przedłożone papieżowi. „Będziemy proponować inicjatywy, by zachęcić do podejmowania na całym świecie odpowiedzialności lokalnej, a także do wzajemnego dzielenia się «najlepszymi praktykami» stosowanymi w zakresie ochrony małoletnich, takimi jak szkolenia, edukacja, formacja i odpowiedzialność wobec nadużyć” – głosi komunikat.

Równocześnie zwraca uwagę, że grono to nie będzie się zajmować poszczególnymi przypadkami nadużyć, lecz jedynie dawać zalecenia odnośnie do sposobu działania w takich sytuacjach. Ma także podnosić świadomość ludzi wobec tragicznych następstw nadużyć seksualnych i niszczycielskich skutków zaniechania koniecznych działań w tym zakresie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama