Kanonizacja dwóch papieży na żywo

Relacja z Mszy kanonizacyjnej Jana XXIII i Jana Pawła II aktualizowana na bieżąco.

Na placu św. Piotra jest już Benedykt XVI.  Wsparty na lasce i ubrany w szaty liturgiczne papież senior wyszedł z bazyliki św. Piotra i usiadł obok kardynałów, którzy będą koncelebrować z papieżem Franciszkiem Mszę św. kanonizacyjną bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II. Został owacyjnie powitany przez czekających na rozpoczęcie Mszy św. pielgrzymów. Wierni wznosili okrzyki: "Benedetto!". Oklaskami witane jest każde pojawienie się Benedykta XVI na telebimach.

Przed Mszą św. kanonizacyjną wierni zebrani na placu odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Poszczególne części Koronki przeplatane były fragmentami homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej (30 kwietnia 2000 r.) oraz dwóch przemówień bł. Jana XXIII o miłosierdziu Bożym (z orędzia radiowego w Wielką Sobotę 28 marca 1959 r. i z audiencji ogólnej 28 października 1959 r.). Modlitwę rozpoczęto hymnem do bł. Jana XXIII „Pastore buono del grege di Christo” (Dobry pasterz owczarni Chrystusa), a zakończono hymnem do bł. Jana Pawła II „Aprite le porte a Cristo” (Otwórzcie drzwi Chrystusowi).

Uroczystość kanonizacji błogosławionych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II relacjonuje dokładnie 2259 dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów kamer telewizyjnych  z 64 krajów.

9.55: Przy śpiewie litanii do Wszystkich Świętych z bazyliki św. Piotra wyruszyła procesja na wejście. Papieżowi przy ołtarzu towarzyszą kard. Agostino Vallini, wikariusz Ojca Świętego dla Rzymu, kard. Stanisław Dziwisz, sekretarz Jana Pawła II i bp Francesco Beschi, biskup Bergamo - diecezji pochodzenia Jana XXIII oraz kardynałowie Angelo Sodano i Giovanni Battista Re. Mszę św.  koncelebruje ok 150 kardynałów, ok. 1000 biskupów i 6 tys. księży.

W uroczystości uczestniczą 93 oficjalne delegacje państwowe. Wśród prezydentów 24 państw jest też prezydent Polski Bronisław Komorowski. Są też koronowane głowy z Europy, m.in. była belgijska para królewska Albert II z żoną Paolą, król Hiszpanii Juan Carlos z żoną Sofíą, wielki książę Luksemburga Henry oraz książę Lichtensteinu Hans-Adam II. Unię Europejską reprezentują Herman van Rompuy i Jose Barroso. Przybyły także delegacje innych wyznań i religii: Kościołów prawosławnych, anglikańskiego, społeczności islamskiej i żydowskiej. Wśród nich jest Naczelny Rabin Polski, dr Michael Schudrich. Obecni są też dwaj przyjaciele papieża Franciszka - rabin Abraham Skorka z Buenos Aires oraz Claudio Epelman, dyrektor wykonawczy Latynoamerykańskiego Kongresu Żydowskiego.

Papież Franciszek na początku Mszy św. braterskim uściskiem powitał papieża seniora. Gest ten został przyjęty gromkimi brawami przez zgromadzonych na placu.

Oblicza się, że do Rzymu przybyło ok. miliona pielgrzymów, a za pośrednictwem telewizji w kanonizacji papieży uczestniczy ok. 2 mld ludzi. Rzymscy ubodzy oglądają kanonizację w centrum prasowym. Siostry misjonarki miłości z watykańskiego domu Dar Maryi przyprowadziły swych podopiecznych, by mogli w ten sposób wziąć udział w ogłoszeniu świętym na XXIII i Jana Pawła II, który był inicjatorem powstania tej placówki.

Prefekt Kongregacji spraw Kanonizacyjnych i postulatorzy procesów kanonizacyjnych podchodzą do ojca  świętego. Kard. Angelo Amato prosi o ogłoszenie papieży Jana XXIII i Jana Pawła II świętymi. Hymn do Ducha Świętego "O Stworzycieli Duchu  przyjdź" śpiewa chór watykański.

Odpowiadając na prośbę kard. Amato Ojciec Święty wygłasza formułę kanonizacji - "Na chwałę Świętej i Nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także Naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych modlitwach i za radą wielu naszych Braci w biskupstwie orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do katalogu świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym Kościele". Wierni odpowiedzieli głośnym "amen" i brawami.

Odsłonięte portrety świętych papieży od soboty wiszą na frontonie bazyliki św. Piotra. Zazwyczaj wizerunek nowego świętego odsłania się dopiero po wygłoszeniu formuły kanonizacyjnej.

Do ołtarza wnoszone są relikwie obu świętych papieży. Relikwie Jana XXIII niosą przedstawiciele jego rodziny z Bergamo, w towarzystwie burmistrza miasta i prezesa Fundacji Jana XXIII.

Relikwie Jana Pawła II niesie uzdrowiona za wstawiennictwem papieża Polaka Floribeth Mora Diaz  z mężem.

Relikwiami świętego papieża Polaka jest kropla jego krwi w relikwiarzu, którego używano w czasie uroczystości beatyfikacyjnej 1 maja 2011 r. Relikwiarz z relikwiami Jana XXIII ma ten sam kształt co relikwiarz Jana Pawła II. Wykonano go ręcznie z posrebrzanego i pozłacanego brązu. Ma okrągłą podstawę, z której w górę pną się gałązki, rozwidlające się w dwóch kierunkach, by objąć relikwię: przykryty szkłem fragment skóry Jana XXIII, pobrany w trakcie ekshumacji ciała papieża przed jego beatyfikacją w 2000 r. Ma 41 cm wysokości i waży nieco ponad 2 kilogramy. Na spodzie wyryto napis: „Kanonizowany przez papieża Franciszka w niedzielę 27 kwietnia 2014, gdy biskupem Bergamo był Francesco Beschi”.

Relikwie świętych papieży, po ucałowaniu przez ojca świętego Franciszka, ustawione zostały obok ołtarza. Wśród osób składających kwiaty przy relikwiach jest kilkuletnia Polka - Julia Lipińska z Konina.

Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato dziękuje za ogłoszenie papieży Jana XXIII i Jana Pawła II świętymi i prosi o sporządzenie konstytucji stwierdzającej kanonizację.

10.35: Rozpoczyna się Liturgia Słowa: I czytanie (w języku włoskim): Dz 2,42-47; Ps 118; II czytanie (po polsku): 1P 1,3-9 przeczytał Wojciech Mróz z Krakowa; ewangelia: J 20,19-31 odśpiewana została po łacinie - przez diakona i po grecku - przez duchownego jednego ze wschodnich Kościołów.

W centrum dzisiejszej niedzieli, którą Jan Paweł II poświęcił Miłosierdziu Bożemu, znajdują się chwalebne rany Chrystusa Zmartwychwstałego - rozpoczął papież homilię. Nawiązał do ewangelii opowiadającej o spotkaniu Zmartwychwstałego Chrystusa z Tomaszem, który by uwierzyć, musiał dotknąć ran Jezusa. Rany Chrystusa są trwałym znakiem miłości Boga do nas. Są niezbędne dla naszej wiary, żebyśmy wierzyli, że Bóg jest miłością i miłosierdziem. Krwią ran Jezusa zostaliśmy zbawieni. Święci Jan XXIII i Jan Paweł II nie wstydzili się krzyża Chrystusa, Jego skrwawionego ciała. Dostrzegali je w cierpiących ludziach. Złożyli światu i Kościołowi świadectwo miłości i miłosierdzia Boga. Poznali tragedie świata XX wieku, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejsza w nich była wiara w Boga i miłosierdzie Boże, które objawia się w ranach Chrystusa. W nich była żywa nadzieja i radość pełna chwały, jaką zmartwychwstały Chrystus daje swoim uczniom, radość paschalna. To są nadzieja i radość, jaką dwaj święci papieże otrzymali od zmartwychwstałego Pana i przekazali ludziom. Otrzymali za to nagrodę od Pana - mówił papież.

Jana XXIII, który zwołał i otworzył Sobór Watykański II, nazwał papieżem posłusznym Duchowi Świętemu. Jana Pawła II natomiast  nazwał papieżem rodziny. Tak Jan Paweł II chciał być zapamiętany - mówił papież. Niech ci obaj święci pasterze ludu Bożego wstawiają się za Kościołem, by był posłuszny Duchowi Świętemu. Niech nas nauczą, byśmy się nie gorszyli ranami Chrystusa - powiedział.

W odczytanej w pięciu językach (m.in. po arabsku i po chińsku) modlitwie wiernych modlono się m.in.: aby Kościół błyszczał pięknem nowego życia, a ludzie rozpoznali w nim Zmartwychwstałego Jezusa, za grzeszników i zagubionych, za nowo ochrzczonych, o mądrość dla przywódców narodów i pokój na świecie,  za ludzi nauki, kultury i sprawujących władzę, by dbali o godność człowieka  - to wezwanie odczytała s. Marie Simone-Pierre, której niewytłumaczalne uzdrowienie po modlitwie za wstawiennictwem Jana Pawła II uznano za cud beatyfikacyjny papieża Polaka.

Kilkuset kapłanów rozdzielało Komunię św. uczestnikom Mszy św. kanonizacyjnej na placu św. Piotra i na via della Conciliazione.

Na zakończenie Mszy św., przed modlitwą "Regina Coeli", papież podziękował wszystkim za udział w uroczystości kanonizacyjnej Jana XXIII i Jana Pawła II, zwłaszcza wiernym z Bergamo i Krakowa. Czcijcie pamięć tych świętych papieży idąc wiernie za ich nauczaniem - powiedział.

Po Mszy św. papież Franciszek jeszcze raz podszedł do papieża seniora Benedykta i serdecznie go uściskał.

Liturgiczne wspomnienie św. Jana XXIII przypada 11 października - w rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, a św. Jana Pawła II 22 października - w rocznicę inauguracji pontyfikatu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama