Abp Jędraszewski: Chrystus jest życiem

Odkrywania prawdy, że Chrystus jest Życiem, a w konsekwencji - narodzin ogromnej radości - życzy swoim diecezjanom metropolita łódzki, abp Marek Jędraszewski. Życzenia zostały odczytane we wszystkich kościołach archidiecezji, ukazały się też w wersji tekstowej i video w portalu internetowym.

"Zmartwychwstał, jak zapowiedział" – stwierdził krótko i dobitnie anioł Pański, który 'zstąpił z nieba, (...) odsunął kamień [od grobu Chrystusa] i usiadł na nim' (por. Mt 28, 6. 2a). Chrystus kilkakrotnie zapowiadał swoją śmierć i zmartwychwstanie. Wieść o czekającej Go śmierci wzbudziła najpierw sprzeciw Piotra (por. Mt 16, 21-23), a potem wielki smutek Apostołów (por. Mt 17, 22-23). Natomiast słowo o zmartwychwstaniu przekraczało w ogóle ich możliwości rozumienia (por. Łk 18, 34)" - przypomina abp Marek Jędraszewski.

"Dopiero pusty grób, słowa anioła, a następnie osobiste ukazywanie się im Chrystusa Zmartwychwstałego przekonało Apostołów, że Pan naprawdę żyje! Że jest Prawdą o Życiu! Że jest Drogą, która do Życia prowadzi! (por. J 14, 6)" - podkreśla metropolita łódzki.

Abp Jędraszewski zauważa, że Kościół od niemal dwóch tysięcy lat głosi światu prawdę o Zwycięskim Chrystusie, który jest Panem życia. "Ta prawda zmieniła bieg ludzkich dziejów. Ustąpiło poczucie bezsensu i przekonanie o wszechwładzy śmierci. W ich miejsce w człowieczych sercach zagościła pewność nadziei, której wspaniały wyraz dał św. Paweł Apostoł, pisząc do Rzymian: »A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha«" - dodaje pasterz Kościoła w Łodzi.

"Życzę Wam z całego serca, Ukochani, odkrycia – niejako na nowo – prawdy, że Chrystus jest Życiem. Niech z tego odkrycia rodzi się w Was ogromna radość, która pozwoli Wam wołać do całego świata: »Alleluja! Pan zmartwychwstał, jak zapowiedział! On, który swoim zwycięstwem nad śmiercią dał nam nadzieję życia wiecznego!«" - zachęca abp Marek Jędraszewski.

Życzenia zostały odczytane podczas mszy świętych w kościołach archidiecezji łódzkiej. Ukazały się także w wersji tekstowej i video w portalu diecezjalnym www.archidiecezja.lodz.pl.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama