Kościół w Polsce w liczbach

Katolicy w Polsce częściej przystępują do Komunii św., jednak jest ich coraz mniej na niedzielnej Mszy. Notuje się wzrost liczby ruchów, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych.

Polska wciąż należy do krajów z najwyższym odsetkiem katolików. To niektóre dane zawarte w "Roczniku statystycznym. Kościół katolicki w Polsce 1991-2011". Wspólna publikacja ISKK i GUS została zaprezentowana w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

Kościół opisany liczbami, jak nazwał publikację ks. dr Józef Kloch, rzecznik Episkopatu, przedstawia dane z ostatnich 20 lat. Jest to drugi wydany w Polsce Rocznik statystyczny. Pierwszy, który ukazał się w 1991 roku, obejmował lata 1918-1990. Publikacja prezentuje dane GUS, ISKK, niektórych Komisji Episkopatu Polski oraz dane zawarte w watykańskim Annuarium Statisticum Ecclesiae.

W Roczniku znajdują się m.in. informacje dotyczące podziału administracyjnego Kościoła w Polsce, liczby dotyczące świeckich i duchownych, zakonów, organizacji kościelnych, zabytków sakralnych czy pielgrzymek. Rocznik ukazuje także sferę duchową Kościoła.

Bp Wojciech Polak, sekretarz KEP, podkreślił podczas prezentacji, że Rocznik jest owocem dobrej współpracy między GUS i ISKK. Jak mówił, ta współpraca odbywa się z błogosławieństwem Kościoła Katolickiego w Polsce. ISKK, ciesząc się słuszną autonomią, jako odrębna jednostka badawcza, ściśle współpracuje również z Episkopatem, prowadząc badania statystyczne w łonie Kościoła w Polsce. Zasady współpracy określa porozumienie między Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski a Prowincją Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego z 1994 roku.

Bp Polak dodał, że owoc pracy ISKK służy dobru całego Kościoła w Polsce. Jak podkreślił, ważnym owocem tej współpracy jest rocznik statystyczny - pokazuje on obraz Kościoła w szerszej perspektywie. - Myślę, że to piękny prezent na poświąteczne popołudnia, który pokazuje, jak wygląda Kościół w Polsce - mówił sekretarz KEP.

- Z punktu widzenia naszej współpracy z ISKK jest to dzieło, którym będziemy się szczycić - mówił prof. Janusz Witkowski, prezes GUS. Jak dodał, Rocznik to dobra lektura dla tych, którzy są zainteresowani wiedza nt. Kościoła Katolickiego. - Pierwsze zdanie zapisane w przedmowie oddaje sens naszej wspólnej pracy: "przekazujemy Państwu publikację znaczącą zarówno dla historii kościoła jak i dla statystyki w Polsce. Jest to dzieło wspólne - owoc zabiegów ludzi kościoła, osób świeckich i duchownych, współdziałających w celu ukazania poprzez dane statystyczne i ich analizę prawdy o kościele w Polsce" - cytował prof. Witkowski. Prezes GUS dodał, że współpraca obu instytucji zawsze trwa z myślą o poznaniu prawdy o Kościele Katolickim i o tym, co poprzez statystykę można zaprezentować. - To jest nasze największe dzieło. Współpracujemy ponadto w wielu obszarach, które znajdują odzwierciedlenie w publikacjach. Jest to efekt dużego zaangażowania wielu osób po obu stronach - mówił prod. Witkowski.

Ks. prof. Witold Zdaniewicz, dyrektor ISKK, zwrócił uwagę na współpracę Instytutu i GUS.

Jak mówił, w publikacji znajdują się nowe informacje statystyczne po 20 latach od wydania pierwszego rocznika. Ponadto nowy Rocznik uwzględnia wymogi metodologiczne, co pozwala na bardziej wyczerpujące i wszechstronne ukazanie statystycznego obrazu Kościoła i jego działalności.

Ks. prof. Zdaniewicz, uzasadniając współpracę obu instytucji podkreślił, że GUS służy prawdzie, a to wielka misja społeczna. - Instytut uczy się w GUS metod statystycznych przydatnych do prowadzenia badań, ale cieszymy się też, że GUS współpracując z ISKK poszerza zakres swoich badań, szukając nowych problemów. Ich rozwiązywanie wykorzystuje metody statystyczne, dotykając rzeczywistości nie do końca empirycznej - tłumaczył.

Instytut Kościoła Katolickiego i Główny Urząd Statystyczny współpracują od ponad 20 lat. Współpraca oficjalnie rozpoczęła się w 1990 roku, kiedy to GUS i Zakład Socjologii Religii SAK (obecnie ISKK) podpisali porozumienie o współpracy na okres 2 lat. Po upływie tego czasu porozumienie zostało odnowione i zawarte na czas nieokreślony.

Współpraca obu instytucji zaowocowała m.in. nadaniem numerów Regon parafiom katolickim, badaniem organizacji trzeciego sektora czy przygotowaniem do Narodowego Spisu Powszechnego.

"Rocznik statystyczny. Kościół katolicki w Polsce 1991-2011" jest dostępny także na płytach CD oraz na stronie www.stat.gov.pl. Wydanie książkowe ukazało się nakładem Zakładu Wydawnictw Statystycznych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama