Francja: episkopat o aktualnej sytuacji Kościoła

Francuscy biskupi rozpoczęli wiosenne zebranie plenarne. O najważniejszych sprawach, nad którymi skupią się w tych dniach, mówił na otwarcie obrad przewodniczący episkopatu abp Georges Paul Pontier.

Metropolita Marsylii podkreślił, że sesji towarzyszy szczególna atmosfera Wielkiego Postu, która przygotowuje do pełnego przeżycia tajemnicy Zmartwychwstania. Radością napełnia też fakt, że w tym roku na Wielkanoc chrzest przyjmie w tym kraju ponad 3.600 katechumenów.

Przewodniczący episkopatu przypomniał, że Francja znajduje się w okresie wyborczym. Zakończone niedawno głosowania lokalne pokazały, jak wielu ludzi chce włączyć się aktywnie w działalność samorządową. Abp Pontier zachęcił także nowo wybranych, by w służbie publicznej postawili w centrum swojego zainteresowania ludzi najsłabszych i najbardziej potrzebujących. Powinni także zdecydowanie opowiadać się za budowaniem społeczeństwa bardziej ludzkiego i braterskiego. Taka postawa winna cechować także tych, którzy będą wkrótce wybierani do Parlamentu Europejskiego. „Zachęcamy raz jeszcze naszych obywateli, by przez głosowanie wyrazili zaufanie do Europy pokoju i solidarności. W tym roku będziemy wspominać dramat Pierwszej Wojny Światowej, która w tak okrutny sposób naznaczyła nasz kontynent europejski oraz historię naszych rodzin i naszego kraju” – powiedział przewodniczący francuskiego episkopatu.

Pośród innych wątków wystąpienia inauguracyjnego pojawiła się refleksja na temat stanu przygotowania francuskiego Kościoła do kanonizacji błogosławionych Papieży Jana XXII i Jana Pawła II oraz pielgrzymki Franciszka do Ziemi Świętej. Przewodniczący episkopatu postawił także pytania o otwarcie się na inspiracje Ducha Świętego w naszych czasach, a co za tym idzie o sposób życia chrześcijan we współczesnym społeczeństwie. 

„Kontekst, w którym żyjemy, mienia się. Kryzys finansowy, ekonomiczny, społeczny i polityczny zrobiły swoje. Pluralizm zadomowił się w naszym kraju na stałe. Zmiany społeczne destabilizują i dzielą. Postępy w poznaniu człowieka, jeśli oferują pomoc terapeutyczną, nie zamykają drzwi przed korzystaniem z nieludzkich metod, brakiem szacunku dla godności człowieka. Wielu pod natchnieniem Ducha Bożego przychodzi do Kościoła, aby przeżyć doświadczenia duchowe i znaleźć światło do dalszej drogi naprzód w nadziei i braterstwie. Oni wiele od nas oczekują” – podkreślił abp Pontier otwierając obrady francuskiego episkopatu.

We Francji 3.631 dorosłych przyjmie w tym roku na Wielkanoc sakrament chrztu. Liczba dorosłych Francuzów proszących o chrzest z roku na rok jest większa. W ubiegłych 10 latach wzrosła o 43 proc., przy czym roczny przyrost jest ostatnio coraz szybszy: w tym roku już o 12 proc., gdy w poprzednim o 8 proc. 

Z tegorocznych kandydatów do chrztu dwie trzecie to kobiety. Przeważają mieszkańcy dużych miast (70 proc.), szczególnie Paryża; z tamtejszej diecezji jest jedna trzecia tegorocznych francuskich katechumenów. Warto też zauważyć, że 42 proc. z nich wychowało się w środowisku niereligijnym i nie poznało chrześcijaństwa we własnej rodzinie.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Reklama

Reklama