Wystawa biblijnych rękopisów

Od 2 kwietnia aż do 22 czerwca, odwiedzając plac św. Piotra będzie można zobaczyć jedne z najstarszych rękopisów Biblii.

Znajdują się one na wystawie zatytułowanej „Verbum Domini II. Słowo Boże wychodzi do narodów”. Urządzono ją w tzw. skrzydle Karola Wielkiego, budynku wznoszącym się na lewo od bazyliki św. Piotra.

Wystawa, zorganizowana pod patronatem Papieskiej Rady Kultury, pozostaje otwarta codziennie prócz niedziel i świąt, a wstęp jest bezpłatny. Oglądać na niej można około dwustu rękopisów w różnych językach, z wielu krajów i epok. Zostały udostępnione przez kilkanaście instytucji publicznych i zbiorów prywatnych, w tym także Bibliotekę Watykańską. Do niej właśnie należy najstarszy wystawiony tu manuskrypt Nowego Testamentu: jedna z kartek papirusu Bodmer XIV-XV. Datowany ok. 200 r. po Chrystusie, zawiera on grecki tekst Ewangelii Łukasza i Jana, w tym m.in. Łukaszową wersję Ojcze nasz. Jest tu też kartka z pochodzącego z IV wieku po Chrystusie Kodeksu Watykańskiego, który obejmuje prawie cały Stary i Nowy Testament po grecku. Z rękopisów starotestamentalnych na wystawie w Watykanie można zobaczyć najstarsze istniejące teksty hebrajskie: znalezione nad Morzem Martwym pergaminy z fragmentami proroctw Daniela, Ezechiela i Jeremiasza, datowane przed narodzeniem Chrystusa.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama