Papież o "jednym chrzcie na odpuszczenie grzechów"

O chrzcie udzielanym na odpuszczenie grzechów, stanowiącym punkt wyjścia życia chrześcijańskiego i drogi nawrócenia mówił papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Ojciec Święty podkreślił, że w zawartym w Credo wyrażeniu: „Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów” znajdujemy wyraźne stwierdzenie, iż misją Kościoła jest ewangelizacja i odpuszczanie grzechów przez sakrament chrztu.

TŁUMACZENIE:

„Jednocześnie z chrztem związana jest nasza wiara w odpuszczenie grzechów. Sakrament pokuty lub spowiedź jest w istocie jakby „drugim chrztem”, który zawsze odnosi się do pierwszego, aby go umocnić i odnowić. W tym sensie dzień naszego chrztu jest punktem wyjścia drogi, pięknej drogi, drogi powrotu do Boga.”

Papież Franciszek zauważył, że w sakramencie chrztu odpuszczane są wszystkie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, jak również wszystkie kary za grzech. Jest to potężna interwencja Bożego Miłosierdzia dla naszego zbawienia.

TŁUMACZENIE:

„Chodzi o potężną interwencję Bożego Miłosierdzia w naszym życiu, aby nas zbawić. Ale ta zbawcza interwencja nie odbiera naszej ludzkiej naturze jej słabości. Nie odbiera nam też odpowiedzialności, by prosić o przebaczenie za każdym razem, gdy błądzimy! Wszyscy jesteśmy słabi, wszyscy grzeszymy.”

Na zakończenie Ojciec Święty dodał, że jedyną drogą wyjścia, by zwyciężyć grzech jest nie ukrywanie, nie usprawiedliwianie go. Dlatego Matka Kościół uczy nas wyznawania naszych grzechów z pokorą, gdyż jedynie w przebaczeniu otrzymanym i danym innym, nasze niespokojne serce znajduje spokój i radość.

Zwracając się do Polaków, papież powiedział:

TŁUMACZENIE:

„Pozdrawiam obecnych tu Polaków. Moi drodzy, przyjmując sakrament chrztu, zostaliśmy oczyszczeni z każdego grzechu i dostąpiliśmy udziału w sprawiedliwości wcielonego Syna Bożego. Jesteśmy zaproszeni do życia w sprawiedliwości i otrzymujemy łaskę Ducha Świętego, abyśmy mogli odpowiedzieć na to zaproszenie. Jeśli jednak z powodu naszej słabości utracilibyśmy tę łaskę, mamy inne narzędzie oczyszczenia – sakrament pojednania. Przystępujmy do tego oczyszczającego źródła na drodze nawrócenia. Niech wam towarzyszy Boże błogosławieństwo!”

W dzisiejszej audiencji ogólnej na placu św. Piotra w Watykanie uczestniczyło około 45 tys. wiernych.

Papież o "jednym chrzcie na odpuszczenie grzechów"   GUIDO MONTANI /PAP/EPA

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg