Prezes Banku Światowego u papieża

Na prywatnej audiencji Ojciec Święty przyjął także Jima Yong Kima, prezesa Banku Światowego.

Ta wyspecjalizowana agenda ONZ zajmuje się finansowym wsparciem na preferencyjnych warunkach najbardziej potrzebujących krajów. Wspomaga m.in. walkę z ubóstwem i programy rozwoju społecznego. Promuje także zwalczanie korupcji.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na konsekwentny awans Watykanu w ocenie wiarygodności finansowej. Agencja ratingowa Standard Ethics podniosła ją ostatnio (z noty „EE-” do „EE”) w uznaniu dla poczynionych przez tzw. bank watykański kroków na rzecz zabezpieczenia przed praniem pieniędzy oraz nielegalnymi operacjami pieniężnymi i finansowaniem terroryzmu.
 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg