Po co mi Kościół?

W Kościele możemy usłyszeć Słowo Boże, będąc pewnymi, że jest to orędzie jakie dał nam Pan. W Kościele możemy spotkać Pana w sakramentach, które są otwartymi oknami, przez które otrzymujemy światło Boga, strumieniami, z których czerpiemy życie samego Boga. W Kościele uczymy się przeżywania komunii, miłości pochodzącej od Boga" - mówił papież Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

Papież Franciszek wyraził uznanie dla pielgrzymów, którzy przybyli i wytrwali pomimo deszczu. Wyjaśnił, że słowo "katolicki" pochodzi z języka greckiego i oznacza powszechność. W odniesieniu do Kościoła oznacza, że jest on przestrzenią, domem w którym jest nam głoszona cała wiara w swej integralności, gdzie zbawienie, które przyniósł nam Chrystus jest oferowane wszystkim. Każdy z nas znajduje w nim to, co jest konieczne by wierzyć, by żyć jako chrześcijanie, by stać się świętymi, by pielgrzymować w każdym miejscu i w każdym czasie. "W Kościele możemy usłyszeć Słowo Boże, będąc pewnymi, że jest to orędzie jakie dał nam Pan. W Kościele możemy spotkać Pana w sakramentach, które są otwartymi oknami, przez które otrzymujemy światło Boga, strumieniami, z których czerpiemy życie samego Boga. W Kościele uczymy się przeżywania komunii, miłości pochodzącej od Boga" - stwierdził Ojciec Święty.

Pełny tekst papieskiej katechezy znajdziesz TUTAJ

Ponadto Kościół jest katolicki, ponieważ jest powszechny, rozsiany po całym świecie i głosi Ewangelię każdemu człowiekowi. Nie jest elitarną grupą, nie zamyka się, jest posłany do całego rodzaju ludzkiego. Jest jednym Kościołem, obecnym także w swoich najmniejszych częściach. Jest w jedności z biskupem, z papieżem i jest otwarty na wszystkich, bez różnicy. Trzeba więc odczuwać komunię ze wszystkimi Kościołami, ze wszystkimi wspólnotami katolickimi, małymi czy też dużymi całego świata! Ponadto odczuwać, że wszyscy jesteśmy posłani na misję, zarówno wspólnoty małe jak i duże, wszyscy mamy otworzyć nasze drzwi i wyjść ze względu na Ewangelię.

Kościół jest katolicki, ponieważ jest "domem zgody", gdzie jedność i różnorodność potrafią się połączyć razem, aby stać się bogactwem. Jest on podobny do wielkiej orkiestry, w której istnieje różnorodność, zróżnicowanie tworzących ją składników, nie wchodzących ze sobą w konflikt, nie będących przeciwstawne jeden wobec drugiego. Jest to różnorodność, dająca się harmonijnie połączyć przez Ducha Świętego, który nas czyni "katolickimi" - stwierdził Papież Franciszek.

Zwracając się do Polaków, powiedział: "Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich, a szczególnie lektorów i ministrantów z Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Niech przesłanie, które przywozicie, przyjęte podczas V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ministrantów i Lektorów, umocni wiarę i więź z Kościołem, was tu obecnych i waszych przyjaciół w Polsce. Bądźcie zawsze wierni Chrystusowi, znajdujcie radość w waszej służbie przy ołtarzu, bądźcie świadkami Ewangelii. Wam i wszystkim pielgrzymom z serca błogosławię."

W audiencji na placu św. Piotra zgromadziło się wedlug danych Prefektury Domu Papieskiego około 60 tys. osób.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg