Jak zapobiegać pedofilii?

Obrona i prewencja przed nadużyciami seksualnymi dzieci i młodzieży jest i musi być integralną częścią zaangażowania Kościoła – podkreślił sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Polak.

Mszą św. pod jego przewodnictwem rozpoczęło się w sobotę w Krakowie szkolenie dla przedstawicieli różnych instytucji i środowisk kościelnych na temat zapobiegania pedofilii. Czterdziestoosobowa grupa duchownych i świeckich będzie uczestniczyć przez rok w kursie opracowanym przez ekspertów Centrum Ochrony Dzieci Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

Bp Polak, który spotkał się z uczestnikami szkolenia mówił podczas Mszy św., iż o zaangażowanie Kościoła na rzecz prewencji „woła nie tylko ta bolesna i nadal krwawiąca rana, jaką są nadużycia seksualne duchownych, ale cała wspólnota wiary, która pragnie zapewnić wszystkim dzieciom i młodzieży prawdziwie bezpieczne i jak najbardziej przejrzyste środowisko wzrostu”. – Taka jest podstawowa intencja zmagań Kościoła i takie też zadanie staje przed wami – mówił do uczestników kursu.

W dwóch grupach językowych: angielskiej i włoskiej kształcić się będzie w sumie 40 osób z całej Polski, delegowanych przez biskupów diecezjalnych i przełożonych zakonnych a także świeccy różnych profesji, m.in. psychologowie, wychowawcy, prawnicy. Wśród księży jest też grupa pracowników sądów kościelnych z różnych diecezji.

Jak zaznaczył sekretarz generalny Episkopatu Polski – „po mianowaniu koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży, właśnie ta pierwsza edukacyjna inicjatywa, do której jako Kościół w Polsce chcemy się przyłączyć, jest znakiem troski biskupów o zdrowe i bezpieczne środowisko kościelne”. – To właśnie prewencja ma się przyczynić do promocji ochrony dzieci i młodzieży przed różnymi formami przemocy i wykorzystania, jakie mogą się pojawić w środowisku kościelnym, ale też i poza nim – mówił.

Zdaniem bp. Polaka, rozpoczęty dziś kurs wpisuje się w działanie Kościoła i jego troskę o człowieka, zwłaszcza o dzieci i młodzież. – Otwiera z nadzieją drzwi do tworzenia bezpiecznych środowisk. Powoduje, że z większym zaufaniem możemy spoglądać na naszą wspólnotę, która coraz bardziej świadoma pojawiających się nadużyć i wykroczeń nie tylko nie toleruje zła stosując zasadę „zero tolerancji”, ale buduje, a wręcz obudowuje swoje życie strukturami dobra – dodał.

Uczestnicy pierwszego w Polsce tego typu szkolenia wysłuchali wprowadzenia do problematyki nadużyć względem nieletnich wygłoszonego przez o. Adama Żaka SJ, koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży. Mieli też możliwość zadawania pytań zarówno koordynatorowi jak i sekretarzowi generalnemu Episkopatu.

Wysłuchali też wystąpienia psycholog Anne Hoyler, która w Centrum Ochrony Dzieci będzie nadzorowała szkolenie polskich grup. Zaprezentowała ona uczestnikom tematykę kursu oraz platformę e-learningową i metody edukacji. Szkolenie będzie się składało z 6 modułów, w ramach których zaplanowano 27 jednostek lekcyjnych. Po każdym module przewidziany jest egzamin z danej jednostki a na zakończenie egzamin końcowy. Absolwenci szkolenia uzyskają certyfikat Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego i Akademii „Ignatianum”.

Kurs ma charakter interdyscyplinarny, jego uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami z zakresu teologii, prawa kanonicznego, psychologii, zarządzania sytuacjami kryzysowym, zdobędą nie tylko wiedzę w tym zakresie, ale również umiejętności praktyczne.

Obecnie – w formie pilotażu – realizowany jest w 8 krajach świata: Niemczech, Włoszech, Kenii, Ghanie, Argentynie, Ekwadorze, Indiach, Indonezji. Teraz dołączyła również Polska.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg