"Bóg jest pedagogiem człowieka"

Abp Hoser do katechetów: Żeby wychowywać do wartości, najpierw trzeba nimi żyć.

Żeby wychowywać do wartości, najpierw trzeba nimi żyć - podkreślił abp Henryk Hoser. W związku ze zbliżającym się początkiem nowego roku szkolnego biskup warszawsko-praski spotkał się 30 sierpnia w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana z nauczycielami religii pracującymi na terenie diecezji.

Podczas uroczystej Mszy św. zaapelował on do katechetów o ewangeliczną mądrość i roztropność w wychowywaniu młodego pokolenia. "Jako katecheci musimy cały czas w naszej pracy mieć w głowie eschatologię, a więc ostatnie czasy, które nas czekają. Jeżeli tracimy z pola widzenia rzeczy ostateczne, stajemy się jak nieroztropne panny" – podkreślił kaznodzieja.

"Sam Bóg jest pedagogiem człowieka, a zatem jeśli wychowujemy innych, stajemy niejako w Jego misji. Naszym obowiązkiem jest więc stawać się tak doskonałymi, jak doskonały jest nasz Ojciec Niebieski, o czym poucza nas św. Paweł" – powiedział abp Hoser. Zwrócił także uwagę, że wychowanie nie ogranicza się tylko do przekazywania wiedzy. "Coraz częściej mówi się dziś o wychowaniu do wartości, ale najpierw trzeba je zdefiniować, a żeby je zdefiniować, trzeba je znać. Jeżeli my sami nie będziemy tymi wartościami żyli, nic uczniom mądrego nie przekażemy" - podkreślił biskup warszawsko-praski.

Nawiązując do słów św. Pawła Apostoła, który apelował do Koryntian, aby powstrzymywali się od rozpusty i umieli utrzymywać swoje ciało w świętości i we czci, kaznodzieja przestrzegł także przed coraz bardziej rozprzestrzeniającą się dziś kulturą neopogańską, która - jak zaznaczył – „wraca do panseksualizmu, swoistej zbiorowej erotomanii i bezwstydu”. Tymczasem właśnie wstyd jest mechanizmem obronnym wewnętrznej intymności, sakralności ludzkiego ciała. Dlatego każdy wychowawca powinien szanować wstyd swojego wychowanka, nawet gdy jest on ekscesywny – zaznaczył abp Hoser.

"Niezwykle niszczące dla pierwotnej czystości dziecka i jego poczucia godności jest kontakt z pornografią. To je kompletnie rozbija. Widać to w klasach, gdy dzieci są niezdolne do skupienia i do nauki" – stwierdził kaznodzieja.

Na zakończenie Mszy św. abp Hoser wręczył najmłodszemu w diecezji warszawsko-praskiej katechecie misję kanoniczną.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama