"Wejrzyj na pokorę" dla Franciszka

Nie mijają echa wczorajszego spotkania ekumenicznego w Watykanie. Wśród przyjętych przez Papieża Franciszka na audiencjach prywatnych był szef rosyjskiej delegacji prawosławnej metropolita Hilarion Ałfiejew. Jest on przewodniczącym wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.

Na początku metropolita Hilarion przekazał Ojcu Świętemu ciepłe słowa pozdrowień od patriarchy Cyryla, który bardzo uważnie śledził przebieg konklawe, a następnie uroczystość inauguracji pontyfikatu. Wręczył Papieżowi książkę autorstwa patriarchy Cyryla w tłumaczeniu na język hiszpański, zatytułowaną „Wolność i odpowiedzialność”. Ze swej strony Papież przekazał zwierzchnikowi rosyjskiego prawosławia najlepsze, szczere życzenia i słowa wdzięczności.

Hilarion Ałfiejew opowiedział o życiu i działalności rosyjskiej Cerkwi, wyrażając nadzieję na umocnienie pozytywnych zmian, jakie dokonały się w relacjach prawosławno-katolickich za pontyfikatu Benedykta XVI. Podkreślił, że patriarchat moskiewski duże znaczenie przykłada do współpracy z Kościołem rzymskokatolickim w sferze działalności społecznej, pomocy biednym i obrony prześladowanych. Zapoznał Papieża z istniejącymi dotąd problemami w dwustronnych stosunkach wyrażając nadzieję na przezwyciężenie trudności. Na końcu spotkania przekazał Papieżowi dar patriarchy Cyryla – ikonę Matki Bożej „Wejrzyj na pokorę” ze słowami, że pierwsze chwile pontyfikatu znamionowała pokora. W odpowiedzi Papież Franciszek stwierdził, że „nie jest pokorny, ale ma nadzieję, że Pan go obdarzy pokorą”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama