Konklawe-service przysięga dotrzymać tajemnicy

Tajemnica obowiązuje nie tylko elektorów, ale też osoby pomagające w przebiegu konklawe

Dziś o godz. 17.30 w Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego w obecności kardynała-kamerlinga Tarcisio Bertone złożą przysięgę dochowania tajemnicy związanej z konklawe urzędnicy i osoby pomagające w jego przebiegu.

W gronie tym znajdą się Sekretarz Kolegium Kardynalskiego, który pełni obowiązki Sekretarza zebrania wyborczego – abp Lorenzo Baldisseri; Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych ks. prał. Guido Marini z ośmioma ceremoniarzami i dwoma zakonnikami, pracownikami Zakrystii Papieskiej; duchowny wybrany przez przewodniczącego konklawe kard. Giovanniego Battisty Re, aby pomagał mu w wykonywaniu urzędu.

Ponadto będą to zakonnicy-spowiednicy, władający różnymi językami, jak również dwaj lekarze w przypadku ewentualnej nagłej potrzeby. Osoby należące do służb technicznych, przewożące kardynałów z Domu Świętej Marty do Pałacu Apostolskiego. Dowódca Gwardii Szwajcarskiej płk Daniel Anrig i jeden z jego zastępców odpowiedzialni za bezpieczeństwo w okolicy Kaplicy Sykstyńskiej, Dyrektor Służb Bezpieczeństwa i Obrony Cywilnej Państwa Watykańskiego, gen. Domenico Giani wraz z niektórymi swymi współpracownikami.

W stosownym czasie trzeba będzie zadbać, aby była do dyspozycji także odpowiednia liczba osób, zajmujących się przygotowaniem posiłków i robieniem porządków.

Formuła przysięgi brzmi: „Ja, N.N., przyrzekam i przysięgam dochować całkowitej tajemnicy wobec kogokolwiek, kto nie należy do Kolegium Kardynałów-elektorów, i to na zawsze, o ile nie otrzymam specjalnego upoważnienia danego wyraźnie przez nowo wybranego Papieża albo jego Następców, odnośnie tego wszystkiego, co dotyczy bezpośrednio lub pośrednio głosowań i obliczeń głosów przy wyborze Papieża.

Równocześnie przyrzekam i przysięgam powstrzymać się od wykorzystania jakiegokolwiek aparatu nagrywającego, słuchowego lub wizyjnego odnośnie do tego, co w okresie wyboru dokonuje się w granicach Państwa Watykańskiego, a szczególnie tego co bezpośrednio lub pośrednio w jakikolwiek sposób łączy się z czynnościami związanymi z tymże wyborem. Oświadczam, że tę przysięgę składam świadomy, że jej złamanie spowoduje w stosunku do mnie te sankcje duchowe i kanoniczne, jakie przyszły Papież zdecyduje zastosować (por. kan. 1399 KPK).

Tak mi dopomóż, Panie Boże i te Święte Ewangelie, których ręką moją dotykam”.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KONKLAWE, WATYKAN

Reklama

Reklama