Dlaczego biskup wierzy?

Metropolita poznański abp Stanisław Gądecki odpowiadał na pytania wiernych

Abp Stanisław Gądecki odpowiadał na pytania uczestników Debaty Poznańskiej, która odbyła się wieczorem 4 marca w stolicy Wielkopolski. Było to pierwsze z cyklu otwartych spotkań dyskusyjnych organizowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej (DIAK) Archidiecezji Poznańskiej.

Debata Poznańska z udziałem abp. Gądeckiego zainaugurowała cykl otwartych spotkań dyskusyjnych, których celem jest poruszanie ważnych kwestii dotyczących człowieka, dobra wspólnego, a także zagadnień społecznych, gospodarczych, politycznych i oczywiście religijnych.

Rozpoczynając debatę Bogumiła Kania-Łącka, prezes poznańskiego DIAK, wyjaśniła, że stanowi ona kontynuację spotkań dla osób zaangażowanych w życie publiczne i w działalność społeczną organizowanych przez Akcję Katolicką od 2002 r.

„Postanowiliśmy jednak zmienić formułę spotkań wykładowo-dyskusyjnych na stricte dyskusyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne środki komunikacji” – zaznaczyła pani prezes. Pytania metropolicie poznańskiemu można było bowiem wcześniej zadawać za pośrednictwem poczty elektronicznej, Facebooka i Twittera.

W czasie 1,5-godzinnej debaty pytano m.in. o to, jak wygląda zwykły dzień arcybiskupa i na czym polega jego praca czy też na co Kościół wydaje pieniądze i po co mu kolejne nieruchomości. Szukano też rady, co może zrobić wierny w sytuacji, kiedy widzi, że duchowny ma problemy osobiste.

Na pytanie: Dlaczego ksiądz arcybiskup wierzy?, metropolita poznański krótko stwierdził: „Ponieważ to jest oczywistość dla człowieka myślącego”, po czym dodał, że mógłby na to pytanie odpowiedzieć podobnie, jak odpowiadali kard. Józef Glemp czy Benedykt XVI. „Człowiek wyrósł z wiary i w tej dziecięcej wierze rośnie dalej. Naturalnie, że jest ona coraz bardziej pogłębiona i przemyślana, ale to nic innego, jak wiara dziecięca, którą otrzymaliśmy od naszych rodziców” – zauważył abp Gądecki.

Interesowano się również tym, jaki stosunek ma arcybiskup do „churchingu”, czyli zjawiska korzystania z nabożeństw w kolejnych kościołach w oderwaniu od swojej wspólnoty parafialnej. W odpowiedzi metropolita podpowiadał, żeby zastanowić się nad tym, „czy szukamy siebie, czy też Chrystusa?”.

Poproszony o ocenę stanu życia religijnego w archidiecezji poznańskiej na tle innych polskich diecezji, arcybiskup przyznał, że jest ona pośrodku. „Nie jesteśmy tak gorliwi, jak południowy wschód Polski, ale nie jesteśmy też tak zsekularyzowani, jak północny zachód” – tłumaczył abp Gądecki dodając, że najbardziej bolesne, jeśli chodzi o religijność mieszkańców archidiecezji poznańskiej, jest ich bardzo liberalne podchodzenie do kwestii małżeńskiej.

Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski pytany był też o potrzeby polskiego Kościoła. „Ciągle potrzebuje on nawrócenia, w dużej mierze bowiem opiera się na pobożności ludowej. Potrzebuje ona jednak pogłębienia, silnego połączenia wiary z praktyką, ponieważ mamy tutaj do czynienia z dużym rozdźwiękiem” – wyjaśnił gość debaty dopowiadając, że w Polsce trzeba walczyć o wiarę, która przynosi dobre uczynki.

Natomiast kiedy poruszono kwestię działań planowanych w archidiecezji poznańskiej w ramach nowej ewangelizacji, jej metropolita podkreślił potrzebę propagowania katechezy dorosłych.

„Dzieci są katechizowane w szkole, gdzie zdobywają wiedzę religijną, ale nie są przyprowadzane przez rodziców do kościoła. Jest więc rozum, ale nie ma serca. Trzeba więc na różnych poziomach trafiać do ludzi dorosłych. Stąd działalność w naszej archidiecezji Szkoły Katechistów przygotowującej osoby do katechizowania dorosłych” – zaznaczył abp Gądecki podkreślając, że pozwala to patrzeć z nadzieją w przyszłość.

Abp. Gądeckiemu przekazano też wszystkie pozostałe pytania, na których zadanie nie starczyło czasu podczas debaty. Jak zapewniła Bogumiła Kania-Łącka, odpowiedzi na nie będą sukcesywnie umieszczane w Internecie.

Debata Poznańska odbyła się w historycznym miejscu − Hotelu Bazar, który w okresie zaborów pełnił rolę ośrodka polskiego życia społecznego, gospodarczego, a także towarzyskiego. To w tym budynku odbywały się m.in. odczyty, uroczystości patriotyczne, koncerty i bale.

„Mamy nadzieję, że nasze debaty, dzięki zaproszonym przez nas gościom, a także podejmowanym tematom, wpiszą się w historię tego miejsca i nawiążą też do najlepszych polskich tradycji prowadzenia dyskusji” − mówiła Kania-Łącka, prezes poznańskiego DIAK, zapowiadając kolejną debatę na 3 czerwca.

Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną uczestniczą w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Prowadzi ona działalność oświatową i wychowawczą, kulturalną i informacyjno-wydawniczą, dobroczynną, sportowo-rekreacyjną oraz gospodarczą. Uczestnictwo w niej ma służyć rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty, realizacji duszpasterskich przedsięwzięć i ożywianiu duchem Ewangelii wszystkich dziedzin życia.
Akcja Katolicka w Polsce została utworzona w 1930 r., a po II wojnie światowej zdelegalizowały ją władze komunistyczne. Reaktywowała ją Konferencja Episkopatu Polski dnia 2 maja 1996 r. z inicjatywy papieża Jana Pawła II.

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej został ustanowiony 24 czerwca 1996 r. Obecnie liczy on blisko 80 oddziałów parafialnych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama