Oświadczenie biskupów

Sprawom społecznym poświęcone zostało oświadczenie wydane przez chorwackich biskupów na zakończanie Tygodnia Teologiczno-Pastoralnego w Zagrzebiu.

Wezwali oni władze polityczne do dialogu w ważnych kwestiach, w tym przede wszystkim w sprawie edukacji zdrowotnej. Zwrócili się do publicznych instytucji odpowiedzialnych za szkolne programy z tego zakresu, by w duchu zdrowej demokracji zrewidowały swoje dotychczasowe działania pod kątem zgodności z konstytucją oraz uszanowały prawa rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci.

Biskupi odnieśli się także do sztucznego nasilania konfliktu między Kościołem a państwem, które uderza w dobro wszystkich Chorwatów. W oświadczeniu wyrazili nadzieję, że uda się ograniczyć agresywny język wobec Kościoła oraz podjąć współpracę w atmosferze poszanowania godności ludzkiej, wartości płciowości, małżeństwa i rodziny.

Tydzień Teologiczo-Pastoralny został zorganizowany po raz 53. przez Katolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Zagrzebiu. W tym roku odbywał się pod hasłem „Wiara w Boga Zbawiciela dziś”. Wzięli w nim udział biskupi, kapłani i zakonnicy z całego chorwackiego Kościoła.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama