Bóg wie czego nam potrzeba

- Bóg widzi nas w naszym ubóstwie i wie, czego nam potrzeba. Wasi bracia cierpią głód, więc dajcie im jeść - tak bp Mathieu Madéga zachęcał uczestników międzynarodowej sesji formacyjnej w diecezji Port-Gentil w Gabonie do refleksji nad aktualnymi kwestiami społecznymi w świecie.

Tygodniowa sesja „Sprawiedliwość, pokój i kwestie społeczne” ma szczególną wymowę w kontekście Afryki, gdzie problem ubóstwa dotyka olbrzymiej części społeczeństw. Gościem konferencji jest kard. Peter Turkson.

Przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” w swoim wystąpieniu przedstawił rozwój doktryny społecznej Kościoła. Szczególnie akcentował nauczanie Leona XIII i przełomowe znaczenie Soboru Watykańskiego II, który stworzył podwaliny obowiązującej dzisiaj w tej kwestii doktryny Kościoła, kontynuowanej wypowiedziami następnych papieży.

Kard. Turkson wskazał też na konkretne przykłady zastosowania magisterium Kościoła w odniesieniu do aktualnych problemów gospodarczych i społecznych świata. Podkreślił zwłaszcza trzy elementy wskazane przez Benedykta XVI w encyklice Caritas in veritate. Pierwszym jest człowiek i jego pełny rozwój, który zawsze stoi w centrum rozważań Kościoła. Dalej trzeba uznać, że wszyscy jesteśmy wezwani do ewangelizacji świata pełnego nierówności i ubóstwa, w duchu logiki daru i bezinteresowności. W końcu chodzi o to, że wszelka działalność człowieka winna być nacechowana miłością i sprawiedliwością wobec każdego bliźniego.

W sesji bierze udział ponad sześciuset delegatów z poszczególnych parafii diecezji Port-Gentil. W programie przewidziana jest także dyskusja z przedstawicielami wspólnot protestanckich i muzułmańskich.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama