Słowacja: O Cyrylu i Metodym

„Tradycja i aktualność misyjnego dzieła Świętych Cyryla i Metodego” były tematem zakończonej dziś trzydniowej międzynarodowej konferencji na Słowacji.

To jedno z najważniejszych wydarzeń Roku Jubileuszowego Świętych Apostołów Słowian obchodzonego przed 1150. rocznicą przybycia ich na te tereny. Przypada ona w roku 2013. Honorowy patronat nad konferencją przyjął prezydent Republiki Słowackiej, Ivan Gašparovič.

Od 13 listopada ponad 80 naukowców, badaczy dziejów z Macedonii, Ukrainy, Czech, Serbii, Bułgarii, Polski i Słowacji, czyniło wysiłki kompleksowego przedstawienia wyników badań w trzech zasadniczych tematach: duchowne i materialne ramy życia śś. Cyryla i Metodego, tradycja tych świętych na przestrzeni dziejów oraz duchowe, kulturalne, literackie i moralne wartości dzieła bizantyjskiej misji.

Reprezentant Polski, dr Marek Rembierz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mówił o tradycji cyrylometodiańskiej i metaforze dwóch płuc w interpretacji Jana Pawła II. Celem konferencji, jak mówił główny jej inicjator, historyk Kościoła, a zarazem biskup Nitry Viliam Judák, było możliwie całościowe ukazanie wielkości i znaczenia dzieła śś. Cyryla i Metodego, ocena aktualnych wyników badań w tej tematyce oraz uwydatnienie miasta Nitry, jako ważnego, europejskiego centrum duchowego dialogu. „Jestem przekonany, że solidna wiedza dotycząca naszych chrześcijańskich korzeni pomoże współczesnym w głębszym zrozumieniu wiary” – podkreślił bp Judák.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama