Radio Maryja w Rzymie

O mocne trwanie w wierze modliła się dziś w Watykanie pielgrzymka Rodziny Radia Maryja.

Kilka tysięcy pielgrzymów najpierw uczestniczyło we Mszy sprawowanej przez watykańskiego sekretarza stanu, a następnie w audiencji środowej z Benedyktem XVI. Pozdrawiając Polaków Papież zachęcił  do modlitwy, by „Rok Wiary był dla wszystkich czasem osobistego spotkania z Bogiem”

Tak polsko w Watykanie nie było już dawno. Od świtu na Placu św. Piotra rozbrzmiewał głównie język polski i widać było biało-czerwone flagi. Kilka tysięcy uczestników pielgrzymki Radia Maryja, Telewizji Trwam i Naszego Dziennika szczelnie wypełniło nawę główną bazyliki watykańskiej. Przy ołtarzu wznoszącym się nad grobem św. Piotra, gdzie Mszę sprawuje wyłącznie Papież i jego najbliżsi współpracownicy, liturgię dla Polaków odprawił kard. Tarcisio Bertone.

Witając przybyłych watykański sekretarz stanu wskazał, że pielgrzymka Rodziny Radia Maryja jest „odpowiedzą na apel Benedykta XVI, by w Roku Wiary odbywać specjalne pielgrzymki do Rzymu i do Ziemi Świętej”. Podkreślił, że pielgrzymki te „są swoistym wyrazem wiary osobistej i wspólnotowej, świadectwem miłości Boga i bliźniego, znakiem nadziei, że droga życia w zawierzeniu miłosiernym dłoniom Ojca niebieskiego znajdzie swój cel. Dlatego przychodzicie do grobu św. Piotra Apostoła, do pamiątek po wielu świętych z każdej epoki, a pośród nich do wielkiego Papieża, błogosławionego Jana Pawła II, aby uczyć się od nich wiary”.

Kard. Tarcisio Bertone nawiązał też do 20-lecia istnienia Radia Maryja w Polsce. „Pan wie ile dobra zostało posiane w sercach słuchaczy przez wspólną modlitwę, głoszenie Ewangelii, katechezę, informację o życiu Kościoła czy bezpośrednie relacje z uroczystości i podróży papieskich” – wskazał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Podkreślił jednocześnie, że „w dzisiejszym świecie radio i telewizja stały się środkami nie tylko informacji, ale coraz bardziej komunikacji i formacji. Jako takie są poważnymi narzędziami nowej ewangelizacji, tzn. głoszenia Chrystusa w sposób dostosowany do kultury, do wymagań i do wrażliwości dzisiejszego człowieka”. Modlił się też o Boże błogosławieństwo dla członków Rodziny Radia Maryja, „aby radio i telewizja, które wspierają, były coraz bardziej skutecznymi środkami ewangelizacji, dla dobra ludzi, waszej Ojczyzny i Kościoła powszechnego”.

W liturgii uczestniczyli m.in. kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej i bp Andrzej Suski, przewodniczący Zespołu Biskupów Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja. Mszę koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów  w tym dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk.

Homilię wygłosił metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Podkreślił on prawo każdego do głoszenia Ewangelii. „Jako wspólnota wiary w Chrystusa Odkupiciela i prowadzeni przez Maryję, wierzymy, że w samym centrum zmagań o prawdę i wolność znajduje się ludzkie sumienie i jego wrażliwość na dobro i zło. Również jako Polacy, mamy na to dowód w dziejach naszej własnej Ojczyzny. Drogi, którymi przedziera się prawda są różne… I nieraz tam, gdzie zamykano jej – po ludzku sądząc – wszelkie wejścia, ona właśnie toruje sobie drogę, nazywając kłamstwo i zło po imieniu” – mówił w bazylice watykańskiej abp Depo. Podkreślił, że „jest rzeczą naturalną i zrozumiałą, że jako chrześcijanie i jako Polacy, obywatele ziemskiej ojczyzny, powinniśmy mieć prawo do kształtowania życia społecznego i politycznego w świetle swojej wiary i przekonań. Winniśmy mieć prawo do głoszenia prawdy Ewangelii i przekazywanego w mediach obrazu. W imię czego uchwala się restrykcyjne przepisy telekomunikacyjne, które utrudnią Radiu Maryja i Telewizji Trwam obecność w przestrzeni publicznej. Tendencja, aby wiarę zepchnąć do sfery prywatności, sprzeciwia się samej naturze wiary i jest dyskryminująca”.

„Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i Matce Najświętszej, że możemy być tutaj, u stóp apostolskich, na wezwanie Ojca Świętego, aby w Roku Wiary wyznać ją tu razem z Piotrem naszych czasów. Jesteśmy tu fizycznie jako parotysięczna delegacja i wielomilionowa Rodzina Radia Maryja w Polsce i świecie, łącząca się dzięki radiu i telewizji" – dziękował na zakończenie Eucharystii o. Tadeusz Rydzyk.

Po Eucharystii w Bazylice Watykańskiej uczestniczy pielgrzymki Rodziny Radia Maryja przeszli na Plac św. Piotra gdzie wraz z kilkunastoma tysiącami wiernych z całego świata wzięli udział w audiencji generalnej. „Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie Rodzinę Radia Maryja z biskupami – mówił po polsku Benedykt XVI. - Każdy człowiek niesie w sobie tajemniczą tęsknotę za Bogiem. Pragnienie spotkania z Nim jest zaczynem wiary, wewnętrznym impulsem do szukania Go. Módlmy się, aby ten Rok wiary był dla nas wszystkich czasem osobistego spotkania z Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”. Na te słowa Papieża nad placem wzniosło się w górę kilak tysięcy biało-czerwonych chorągiewek i białych z napisem „Telewizja Trwam” oraz transparenty z napisem „Jesteśmy za życiem”.

Jak podkreślił o. Tadeusz Rydzyk, uczestnicy pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, który przybyła do Rzymu w Roku Wiary złożyli Benedyktowi XVI szczególny dar – zapewnienie o modlitwie i wierności Piotrowi naszych czasów. Widocznym znakiem tego były duże księgi z nazwiskami osób, które przyrzekły modlić się w intencji Ojca Świętego. Każda z nich zadeklarowała, jaką modlitwę, cierpienie bądź postanowienie ofiaruje w celu uproszenia łask Benedyktowi XVI.

Szacuje się że na spotkanie z Ojcem Świętym przybyło do Watykanu ponad 10 tys. słuchaczy Radia Maryja. Przyjechali do Rzymu pociągami specjalnymi, autokarami i samolotami. Ważnym momentem pielgrzymki będzie modlitwa przy grobie bł. Jana Pawła II.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama