Papież do Argentyńczyków

Benedykt XVI życzy wiernym w Argentynie „nowego impulsu apostolskiego”. Okazją jest zorganizowany tam przez katolicki ruch FUNDAR kongres „Nowa ewangelizacja 50 lat po Soborze Watykańskim II” (2-3 listopada).

Celem spotkania jest upowszechnienie znajomości soborowego nauczania i jego zastosowania w nowej ewangelizacji.

Ojciec Święty życzy organizatorom i uczestnikom tego wydarzenia, by „przyczyniali się do rozwoju i umacniania nadprzyrodzonego życia łaski u wiernych i u wszystkich ludzi dobrej woli”. Przypomina zarazem potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na formację chrześcijańską dzieci i młodych, którzy, jak pisze, „są nadzieją umiłowanego narodu argentyńskiego”.

„Wiara jest opowiedzeniem się za Bogiem, by z Nim żyć” – napisał Benedykt XVI do uczestników kongresu o nowej ewangelizacji i Soborze Watykańskim II.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama