Jan Paweł II patronem słowackich ratowników

Uroczystość poświęcenia sztandaru odbędzie się 21 października w Terchowej, skąd pochodził legendarny zbójnik Janosik.

W uroczystości weźmie udział nuncjusz apostolski na Słowacji ks. Mario Giordana. Swoją obecność zapowiedzieli też przedstawiciele górskich służb ratowniczych z Polski.

Słowacka Horska Zachranna Slużba (HZS) jest odpowiednikiem polskiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Szukając patrona swojej organizacji, Słowacy stwierdzili, że papież Polak to idealny kandydat na patrona ratowników górskich.

Jan Paweł II jeszcze jako ksiądz i biskup wielokrotnie wędrował po Tatrach, również po południowej ich stronie. Słowacy twierdzą, że bliski zarówno dla Polaków jak i Słowaków patron, będzie najlepszym dla służby ratującej turystów w naszych wspólnych górach. "Jan Paweł II jako nasz patron, jeszcze mocniej połączy nas z polskimi kolegami z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego" - mówi naczelnik HZS Josef Janiga.

Historia ratownictwa górskiego na Słowacji sięga 1882 roku, kiedy Węgierskie Towarzystwo Karpackie przeszkoliło pierwszych przewodników górskich. W 1950 roku po południowej stronie Tatr powstało Tatrzańskie Pogotowie Górskie, później przekształcone w ogólnokrajowe Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS).

Siedziba organizacji mieści się w Starym Smokowcu w Tatrach Wysokich. Terenem działanie HZS oprócz Tatr są także inne pasma górskie: Niżne Tatry, Wielka i Mała Fatra, Słowacki Raj oraz słowacka część Pienin i Beskidu Żywieckiego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama