Włochy: biskupi o sieci zepsucia i skandali

O „sieci zepsucia i skandali, która spowija klasę polityczną i wzbudza słuszne oburzenie” oraz o „pożałowania godnym rozejściu się społeczeństwa cwanych ze społeczeństwem uczciwych” czytamy w komunikacie końcowym Rady Stałej Konferencji Episkopatu Włoch.

Obradujący w Rzymie biskupi zwrócili uwagę na dysproporcję między ogromną spuścizną kulturową Italii, a niskim poziomem jej życia publicznego. Domaga się to wysiłku formowania sumień wierzących zaangażowanych w politykę.

Z drugiej strony alarmujące stają się skutki kryzysu gospodarczego, w jakim pogrążone są Włochy. Przypomina to o potrzebie solidarności i wsparcia, czemu stara się wyjść naprzeciw Kościół. Sprzeciw muszą budzić w tym kontekście starania niektórych środowisk zmierzające do osłabienia instytucji rodziny, jak inicjatywy na rzecz legalizacji związków nieformalnych, w tym homoseksualnych. Podobny niepokój towarzyszy dyskusji nad legalizacją eutanazji. Rada stała włoskiego episkopatu potwierdza zatem zaangażowanie Kościoła na rzecz ochrony rodziny i ludzkiego życia.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama