Zgubne skutki redefinicji rodziny

Zaniepokojenie skutkami przemian w dziedzinie wizji człowieka i jego natury wyrazili przedstawiciele duszpasterstwa rodziny z Ameryki Łacińskiej. Regionalne spotkanie na ten temat obradowało w tych dniach (17-21 września) w Caracas.

Wzięli w nim udział przedstawiciele Wenezueli, Kolumbii, Ekwadoru i Portoryko. Podsumowano m.in. niedawne Światowe Spotkanie Rodzin w Mediolanie.

W dokumencie wydanym na zakończenie posiedzenia zwrócono z niepokojem uwagę na zmiany definicji rodziny, także w dokumentach międzynarodowych, gdzie podstawowa komórka społeczna staje się w coraz większym stopniu jedynie „wspólnym zamieszkiwaniem jednostek pod jednym dachem”. Gdy chodzi o wewnętrzne relacje rodzinne, sugeruje się swego rodzaju „wielość wzorców uznawanych za równowartościowe”, co destrukcyjnie wpływa na tradycyjny model więzi rodzinnych. Z kolei samego człowieka w coraz większym stopniu postrzega się jedynie jako producenta i konsumenta dóbr, co z kolei odbija się negatywnie na traktowaniu rodziny np. w polityce zatrudnienia. Dotyczy to szczególnie regionu latynoamerykańskiego. Potrzeba zatem odnowienia chrześcijańskiej wizji człowieka i rodziny w życiu społecznym, w tym przypomnienia takich wartości, jak miłość, praca, odpoczynek, niezastąpiona rola ojca i matki. Przedstawiciele duszpasterstw rodzinnych zachęcają też Kościoły lokalne Ameryki Łacińskiej do rozwijania tego rodzaju działalności pastoralnej.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama