Zakończyly sie obrady AK

W Jassach, w Rumunii, zakończyło się VI Zgromadzenie Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej, organizacji skupiającej stowarzyszenia katolickie 50 krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

Przez cztery dni 150 delegatów z 35 państw – członków i obserwatorów – dyskutowało na temat współodpowiedzialności świeckich za Kościół i społeczeństwo. Była to również okazja do zaprezentowania działalności Akcji Katolickiej z tak bardzo zróżnicowanych, pod względem kulturowym i rozwoju społeczno-ekonomicznego, krajów. Przedstawiciele narodowych reprezentacji w swoich parominutowych wystąpieniach pokazywali ich historię i teraźniejszość, mówili również o kondycji kościołów lokalnych  i związanych z nimi organizacji.

Była  to wyjątkowa okazja wzajemnego poznania specyficzności w budowaniu wspólnoty Akcji Katolickiej oraz podejmowanych działań. I tak na przykład w afrykańskiej Ruandzie aktywność w życiu Kościoła wykazuje ok. 400 tysięcy działaczy katolickich realizujących swoją misję w pracy społecznej na rzecz potrzebujących, wspierających Kościół i hierarchię w formacji wspólnot przykościelnych. W Bośni i Hercegowinie, gdzie  jako katolicy deklaruje się  443 tys. osób, w życie Kościoła angażuje się niewielu świeckich, dlatego cieszyć może duża aktywność grup młodzieżowych.

W Argentynie z Kościołem rzymsko-katolickim związanych jest 75 proc. społeczeństwa. Do Akcji Katolickiej należy ponad 40 tysięcy osób. W Nikaragui, po latach wrogich Kościołowi rządów marksistów, powoli odbudowują się struktury laikatu. Tamtejsze organizacje znalazły swoje miejsce w działalności społecznej – pracują na rzecz ubogich, wykluczonych społecznie, uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Nikaraguańska Akcja Katolicka włącza się w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Jej członkowie, jako obserwatorzy, czuwają na demokratycznym przebiegiem  wyborów parlamentarnych oraz do władz lokalnych.

Ciekawie zaprezentowała się delegatka z Hong Kongu (tamtejsi katolicy korzystają ze znacznej autonomii ustanowionej jeszcze w okresie protektoratu brytyjskiego ) – tamtejszy laikat pracuje nad formacją wiernych, działa na polu kultury, stara się również poruszać w przestrzeni publicznej np. organizując rocznice pamięci ofiar zabitych podczas tragicznych wydarzeń na Placu Tienanmien.

Chrześcijańska wspólnota arabska z Ziemi Świętej stawia na rodzinę – to z myślą o niej organizowane są programy formacyjne oraz projekty społeczne. Nie zmienia to faktu, że coraz więcej młodych ludzi dystansuje się od życia religijnego. W Rumunii Kościół z nadzieją patrzy na społeczność grekokatolików, którzy po latach niemożliwości funkcjonowania w systemie komunistycznym teraz wykazują znaczną aktywność.

Uczestnicy VI Zgromadzenia FIAC przedyskutowali również i przyjęli propozycje zmian w Dokumencie Normatywnym regulującym działalność Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej. Dotyczą one przedłużenia kadencji Sekretariatu FIAC z trzech do czterech lat, możliwości zwiększenia liczby jego członków do siedmiu osób, a także zróżnicowania składek krajów członkowskich w zależności od ich PKB. Zmiany wejdą w życie po zatwierdzeniu przez Papieską Radę ds. Świeckich i będą obowiązywać najwcześniej  od roku 2015.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do nowego Sekretariatu weszli przedstawiciele Argentyny, Burundi, Włoch, Rumunii i Hiszpanii.

VI Zgromadzenie FIAC zakończyła Msza św. w katedrze pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Uroczystej liturgii przewodniczył J.E. kard.  Salvatore de Giorgi. 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama