Białoruś: Pierwszy kongres mediów katolickich

„Internet, telewizja, radio i prasa. Katolicy – jesteśmy tutaj!” – to hasło pierwszego na Białorusi krajowego kongresu mediów katolickich.

Do seminarium duchownego w Grodnie, gdzie zorganizowano obrady, przyjechali prócz dziennikarzy białoruskich także przedstawiciele mediów z Rosji, Ukrainy, Łotwy i Polski. W programie przewidziano zarówno wykłady i referaty, jak też warsztaty i spotkania z udziałem ekspertów.

Z przesłaniem do uczestników kongresu zwrócił się m.in. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu abp Claudio Maria Celli. Wskazał na znaczenie nowych technologii we współczesnym świecie w dawaniu świadectwa wiary. Pozdrowienia do Grodna przesłał również rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, a zarazem dyrektor Radia Watykańskiego, ks. Federico Lombardi SJ. Podkreślił znaczenie i wagę obecności katolików w mediach. Dotyczy to zarówno ich działalności w świeckich środkach masowego przekazu, jak i w takich, które zależą od Kościoła lub są zależne od różnych organizacji katolickich.

Jednym z gości kongresu jest reżyser Krzysztof Zanussi, który m.in. próbował określić, na czym polega specyficzna rola i misja mediów chrześcijańskich w dzisiejszym świecie.

„Chrześcijańskie środki masowego przekazu mają pomagać ludziom do tego żeby w swoim życiu odnaleźli chrześcijański sens, i tak też objaśniać świat, który pomaga im ten sens odnaleźć. Tym się różnią chrześcijańskie środki [masowego przekazu] od innych. Jeśli byśmy mówili o tym, do czego służą inne środki, to czasami dla zarobku, czasami do tego, żeby ludzi otumanić, czasami, żeby ludzi uwieść, najczęściej po to, by im móc coś sprzedać, często żeby ludzi zniewolić. To są wszystko sposoby złego użycia środków masowego przekazu. No a ten dobry ma polegać na tym, żeby wskazywać sens, którego ludzie w życiu szukają i niełatwo go znaleźć” – wskazał polski reżyser.

Krajowy kongres mediów katolickich na Białorusi zakończy się 26 sierpnia.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama