Więcej dają niż biorą

Człowiek upośledzony nie tylko wymaga opieki, ale sam może bardzo wiele dać innym - mówił kard. Kazimierz Nycz na polsko-francuskim spotkaniu wspólnot „Wiara i Światło", jakie odbywa się w Warszawie od 15 do 19 sierpnia.

Metropolita warszawski, nawiązując do przypadającej wczoraj uroczystości Wniebowzięcia NMP, mówił, że to co Jezus przepowiedział wobec każdego z nas w pełni zostało zrealizowane przez Maryję. Opowiadając o nawiedzeniu Elżbiety, zwrócił uwagę, że Maryja ubogacona przez Boga, idzie natychmiast podzielić się tym ze swą krewną. W ten sposób Maryja ubogaca Elżbietę, a Elżbieta Maryję. Podkreślił, że takie wzajemne ubogacanie się tym, co najistotniejsze, jest istotą każdej prawdziwej miłości.

„Myślę, że nikt, jak wy tutaj obecni nie doświadczacie tej wzajemnej wymiany i wzajemnego ubogacania się w miłości” - mówił do obecnych na mszy członków wspólnot „Wiara i Światło".

„To nie tylko ci, którzy pomagają ludziom niepełnosprawnym ich ubogacają, ale jeszcze bardziej obdarowywani są ci, którzy pomagają upośledzonym” - skonstatował. Dodał, że tego doświadcza się właśnie we wspólnotach „Wiara i Światło” i tę prawdę wspólnoty te powinny przekazywać otaczającemu światu.
Zachęcał do dziękczynienia za 40 lat ruchu, który w 1971 r. narodził się w sanktuarium w Lourdes, z inicjatywy Jeana Vanier, a dziś jego wspólnoty obecne są na kilku kontynentach.

Obecnie na warszawskich Bielanach odbywa się spotkanie przedstawicieli wspólnot francuskich oraz regionu Polski centralno-wschodniej. Organizowane jest ono w ramach obchodów 40-lecia ruchu, jakie przypadają na lata 2011-2012. Na trzydniowe, polsko-francuskie spotkanie, złożą się katechezy, refleksja nad wyzwaniami stojącymi dziś przed ruchem w obu krajach, wizyty w stołecznych sanktuariach i zwiedzanie zabytków. 16 sierpnia historię „Wiary i Światła” w Polsce przedstawi Joanna Krupska, jedna założycielek tutejszych wspólnot, dziś stojąca na czele Związku Dużych Rodzin Trzy Plus. W spotkaniu uczestniczyć będzie także Ghislain du Chéné, koordynator międzynarodowy wspólnot „Wiara i Światło”.

Wspólnoty „Wiara i Światło” skupiają osoby niepełnosprawne umysłowo, ich przyjaciół i rodziców. Pierwsze wspólnoty „Wiara i Światło” narodziły się we Francji, podczas międzynarodowej pielgrzymki do Lourdes, zorganizowanej na Wielkanoc 1971 r. przez Jeana Vanier i Marie- Hélène Mathieu, jako odpowiedź na odrzucenie, jakiego wówczas w Kościele doznawali ludzie z upośledzeniem umysłowym.

Każda ze wspólnot składa się z kilkunastu osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, ich rodziców i przyjaciół. Comiesięczne spotkania są bardzo proste: modlitwa, „dzielenie się” na określony temat i oczywiście świętowanie. Wspólnoty razem spędzają wakacje, biorą udział w rekolekcjach, a niektóre robią coś szczególnego.

Duchowość „Wiary i Światła” - podkreśla Jean Vanier - to w istocie współczucie, wezwanie, by zejść z drabiny sukcesu i szukać ostatnich miejsc obok ubogich, odkrywanie jak każda osoba, w tym osoba upośledzona jest ważna i niepowtarzalna.

W Polsce pierwsza wspólnota „Wiary i Światła” powstała w 1978 r. z inicjatywy Teresy Brezy z Wrocławia, matki Joasi z Zespołem Downa. Teresa nie mogła pogodzić się z faktem, że nikt z księży nie chciał dopuścić jej córki do Pierwszej Komunii oraz, że nie istniała żadna forma katechezy dla upośledzonych. Poszukując wzorców we Francji, natrafiła na „Wiarę i Światło”. Było to dla niej tak silnym przeżyciem, że dalszą część życia poświęciła tworzeniu ruchu w Polsce. Teresie Brezie pomagali w tym studenci ze środowiska akademickiego Warszawy i Lublina, związani z KIK-iem którzy w tym samym czasie poznali Jeana Vanier i jego dzieło. Ze strony kościelnej bardzo pomógł kard. Franciszek Macharski. Pierwszym kapelanem w Warszawie był ks. Stanisław Małkowski, związany silnie z ówczesną opozycją, a drugim ks. Jerzy Popiełuszko, choć funkcję tę pełnił krótko, do momentu przeniesienia do parafii św. Stanisława Kostki, gdzie jego energię pochłonęło duszpasterstwo Huty Warszawa i „Solidarność”.

Ruch ten w początkach stricte katolicki, po 40 latach działa także w obrębie Kościołów prawosławnych (w Rosji, Rumunii i na Bliskim Wschodzi), ewangelickich (Szwecja, Dania, Norwegia), anglikańskiego i metodystycznego (Wielka Brytania i USA).

Dziś w Polsce działa 114 wspólnot „Wiara i Światło”, zorganizowanych w czterech prowincjach. Cała polską strefę koordynuje Joanna Koczot, a opiekunem z ramienia Episkopatu jest bp Antoni Długosz. Obchody 40-lecia wspólnot „Wiara i Światło” rozłożone zostały na lata 2011- 2012. Ich głównym akcentem są pielgrzymki wspólnot do innych krajów, związane z wzajemnym przekazywaniem sobie doświadczeń.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama