Przesłanie abp Celaty z Nagasaki

„Wierzący wszystkich religii są wezwani do współpracy w budowaniu pokoju, dokładając do tego swój specyficzny wkład swych tradycji duchowych, które da się zamknąć w pojęciach 'współczucia', 'miłosierdzia', 'przebaczenia' i 'miłości'".

"Postawy te odzwierciedlają, niezależnie od istniejących różnic, wspólne przekonanie, że wszyscy należą do tej samej rodziny ludzkiej i że czeka ich to samo przeznaczenie”. To słowa abp. Pier Luigiego Celaty podczas Mszy, którą odprawiono w Nagasaki w 67. rocznicę ataku atomowego na to japońskie miasto w czasie drugiej wojny światowej. W liturgii wzięli liczny udział przedstawiciele katolickich wspólnot Japonii.

Były sekretarz Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego przypomniał, że dla chrześcijan podstawą rzeczywistego pokoju jest sam Bóg. On też, jako Stwórca i Ojciec wszystkich, wzywa ludzi do powszechnego braterstwa, czego najwyższym wyrazem jest Jezus Chrystus, który oddał za nas swe życie i jest dawcą pokoju. Świadkami tej miłości są święci i błogosławieni męczennicy z Nagasaki, których przykład zachęca nas do „spojrzenia z odnowioną wiarą na tak wiele ofiar barbarzyństwa wojny nuklearnej” – stwierdził przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Jest to zarazem wezwanie do „wielkiej misji miłosierdzia: by modlić się i działać, by wszędzie utrwalił się pokój, a wraz z nim rozkwitło prawdziwe życie”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama