Watykan: Rekordowe tempo wdrażania zaleceń Moneyval

Światowi ekonomiści dobrze oceniają kroki podjęte przez Watykan w dziedzinie przejrzystości finansowej. Przypomina się przy tej okazji pozytywną ocenę wydaną w tym względzie przez pracujący pod egidą Rady Europy Komitet Specjalny Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Włoski ekonomista Stefano Zamagni, będący konsultorem Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”, podkreśla rekordowe tempo wdrażania zaleceń Moneyval. Zauważa, że zaledwie w ciągu dziewięciu miesięcy Stolica Apostolska zdołała uporządkować swoje procedury finansowe w tych dziedzinach, które według ekspertów Rady Europy nie były wystarczająco przejrzyste. Obecnie wśród wyzwań stojących przed bankiem watykańskim znajduje się m.in. wypracowanie dobrych zasad działania nadzoru oraz sektora zajmującego się prześwietlaniem finansów. Faktem jest jednak, jak podkreśla prof. Zamagni, że Watykan odważnie poczynił ogromne kroki do przodu, a kwestie, które pozostały do rozwiązania, gdy chodzi o finanse, mają głównie charakter techniczny.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| FINANSE, WATYKAN

Reklama

Reklama