Haiti czyli wyzwanie

O istniejących i planowanych projektach humanitarnych, a także planie strategicznym pomocy dla Haiti rozmawiano w Rzymie podczas zakończonego spotkania w siedzibie Caritas Internationalis.

Podjęto również kwestię wzmocnienia struktur haitańskiej Caritas, by mogła sprawniej docierać do najbardziej potrzebujących.

W kraju tym, który zajmuje 153. miejsce według wskaźnika rozwoju państw świata, ponad 80 proc. ludności żyje w skrajnej nędzy. Spotkanie Caritas Internationalis podsumował dla Radia Watykańskiego członek jej Komitetu Wykonawczego, dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz.

„W tym spotkaniu udział wzięło wiele Caritas europejskich, szczególnie te, które pomagały i wspierają Caritas Haiti, oraz z krajów Ameryki Łacińskiej. Chodziło przede wszystkim o to, w jaki sposób pomóc jeszcze rozwinąć Caritas na Haiti, na szczeblu parafialnym, diecezjalnym oraz same jego struktury narodowe.

Powstaną grupy robocze, które zajmą się pewną problematyką dotyczącą bezpośrednio życia gospodarczego, jak i rozwoju Caritas w tym kraju. Haiti przeżywa ogromny problem ubóstwa, niepewności, niestabilności. W kraju, który liczy 10 mln ludzi, w czasie trzęsienia ziemi przed dwoma laty życie straciło 300 tys. osób, a straty materialne wyniosły 8 mld dolarów. Oczywiście wszystkiego nie da się przeliczyć na pieniądze. Panuje też niestabilność polityczna, obecna nie tylko po trzęsieniu ziemi, ale i przed nim. Haiti przechodziło różnego rodzaju dyktatury, w tym także wojskowe, i dlatego w tej chwili trwają starania, aby wprowadzić w tym państwie demokratyczne rządy” – powiedział ks. Subocz.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama