Będzie więcej dla wielodzietnych?

Rada Ministrów na rozpoczętym we wtorek po godz. 12. posiedzeniu będzie m.in. kontynuował pracę nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje zmiany w uldze na dzieci i likwidację ulgi internetowej.

Rząd zajmował się zmianami dotyczącymi ulg podatkowych już w zeszłym tygodniu.

Minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział wtedy, że resort finansów tak dostosuje parametry zmian w uldze prorodzinnej, aby budżet na nich nie skorzystał. Rostowski przypomniał, że premier Donald Tusk zapowiedział w expose, iż ulga będzie neutralna dla budżetu. Zapewnił, że nowe propozycje resortu finansów będą bardziej korzystne dla podatników niż obecne.

Zgodnie z projektem, nad którym pracował rząd, rodziny, które osiągają dochody powyżej 85 tys. 528 zł i mają tylko jedno dziecko, nie miałyby prawa do ulgi prorodzinnej.

W dotychczasowej wersji projektu, w przypadku podatników mających dwoje dzieci, ulga miałaby przysługiwać bez względu na wysokość dochodów, a w odniesieniu do podatników z trojgiem i większą liczbą dzieci, zwiększyłaby się na trzecie i każde kolejne dziecko o 50 proc. - tym samym wyniosłaby miesięcznie 139,01 zł, czyli 1668,12 zł rocznie.

Według informacji PAP ze źródeł zbliżonych do rządu, resort finansów zaproponuje podwyższenie ulgi prorodzinnej na czwarte i następne dziecko o 100 proc. i podniesienie do 112 tys. zł limitu dochodów dla rodzin z jednym dzieckiem i do 56 tys. zł dla osób samotnie wychowujących jedno dziecko

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje także zmianę dotyczącą 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, z której najczęściej korzystają artyści, twórcy czy dziennikarze. Zgodnie z propozycjami MF koszty te nie będą mogły przekroczyć połowy wysokości kwoty z pierwszego przedziału skali podatkowej (85 tys. 528 zł), czyli 42 tys. 764 zł. Oznacza to, że z pełnego odliczenia 50-proc. kosztów skorzysta osoba, której dochody nie przekraczają w roku 85 tys. 528 zł. Jeżeli dochód będzie wyższy od tej kwoty, podatnik będzie mógł odliczyć udokumentowane koszty.

Resort finansów przewiduje także likwidację ulgi internetowej. Nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2013 r.

Zgodnie z szacunkami resortu finansów zmiany dotyczące twórców przyniosłyby budżetowi w 2013 r. 164 mln zł, a w 2014 r. - 173 mln zł. Efektem likwidacji ulgi internetowej w 2013 r. będzie dodatkowe 424 mln zł w budżecie w 2014 r., a zmiana dotycząca ulgi na dzieci dałaby fiskusowi 149 mln zł oszczędności w skali roku.

Rostowski poinformował, że propozycje resortu finansów dotyczące zmian w kosztach uzyskania przychodów dla twórców i likwidacji ulgi internetowej zostały już zaakceptowane przez rząd.

Rząd zająć ma się też nowelizacją projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Projekt przewiduje utworzenie w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nowego funduszu własnego, zwanego funduszem stabilizacyjnym - jako źródła dodatkowych środków na finansowanie ewentualnych przyszłych działań mających na celu utrzymanie stabilności sektora bankowego.

Ministrowie mają ponadto rozpatrzyć projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty. Zwiększa on poziom anonimowości gromadzonych w systemie danych, dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zgodnie z projektem, do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO) nie będą przekazywane dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia, dotyczące objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W bazie danych SIO będą gromadzone wyłącznie dane o liczbie uczniów objętych taką pomocą. W celu zapewnienia rzetelności, dane te będą generowane na podstawie informacji o poszczególnych uczniach zgromadzonych w lokalnej bazie danych SIO szkoły lub placówki.

Ministrowie zająć mają się również założeniami do nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Główne cele proponowanych zmian, to: usprawnienie systemu rozwoju służbowego żołnierzy zawodowych przez umożliwienie zaszeregowania stanowisk służbowych oficerów młodszych i szeregowych do dwóch stopni wojskowych, a podoficerów do trzech stopni wojskowych oraz usprawnienie systemu opiniowania żołnierzy zawodowych.

Rada Ministrów rozpatrzyć ma także założenia do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Projektowana regulacja dotyczy funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym 2013- 2020. W projekcie proponuje się m.in. odejście od darmowych przydziałów uprawnień do emisji. Od 2013 r. uprawnienia do emisji będą kupowane na aukcji uprawnień do emisji. Regulacja ta zastąpi obecnie obowiązująca ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji.

Ministrowie zająć mają się również analizą dotyczącą programów wieloletnich wraz z propozycją trybu prac nad przyjmowaniem nowych programów.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama