Kościół: tożsamość, misja, jedność

Kościół jako wspólnota lokalna i powszechna oraz rozeznawanie poprawnego nauczania w kwestiach etycznych to główne zagadnienia podjęte na zakończonym w Hongkongu spotkaniu komisji ARCIC III.

Międzynarodowa Komisja Wspólna Anglikanów i Katolików szuka odpowiedzi na najważniejsze sprawy związane z dialogiem i porozumieniem obu wyznań. 

W wydanym na koniec oświadczeniu podkreślono, że główne wysiłki winny być skierowane na określenie tożsamości i misji Kościoła, by ukazać jego jedność. Ważna jest także świadomość tego wszystkiego, co w dzisiejszym świecie przesłania istotę głoszenia Ewangelii, a także nauczanie kwestii etycznych. Wszystkie te problemy rozpatrywane są z punktu widzenia każdej z obu tradycji wyznaniowych. Prace Komisji zostały ubogacone wprowadzeniem biblijnym anglikańskiego arcybiskupa Hongkongu Paula Kwonga, a także spotkaniem z kard. Johnem Tong Honem, katolickim ordynariuszem tego miasta.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama