Benedykt XVI napisał telegram z gratulacjami do Prymasa Polski

Arcybiskup Józef Kowalczyk urodził się w Jadownikach Mokrych. Tam 12 maja podziękował za jubileusz 50-lecia kapłaństwa.

Podczas Mszy św. w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP odczytano też telegram gratulacyjny od Benedykta XVI. "Czy mogłem przewidzieć i zaprogramować swoją drogę powołania?" – zapytał retorycznie w homilii metropolita gnieźnieński. Podziękował rodzicom za wysiłek wychowania i wykształcenia, jaki podejmowali w trudnych czasach. "Ileż kosztowało nas, dzieci, uczęszczanie do szkoły podstawowej, odległej 3 kilometry od miejsca zamieszkania, do odległego o 5 kilometrów kościoła, kiedy jeszcze nie było tej parafialnej świątyni" – wspominał prymas. Podkreślił, że lata zdobywania wiedzy i świadectwa dojrzałości przypadły na okres szczytowego stalinizmu. "Dziś, wybiegając myślą w tamte lata, z wdzięcznością wspominam moich rodziców, ich ciężką pracę, warunki, w jakich wypadło im zmierzyć się z życiowymi wyzwaniami" - dodał. Jubilat wyraził wdzięczność również tym, którzy pomogli mu dojść do kapłaństwa i „tym wszystkim, których Opatrzność Boża postawiła na drodze mojego powołania”. "Wspominam z wdzięcznością całe pokolenia kapłanów i biskupów tej ziemi, z biskupami św. Stanisławem ze Szczepanowa, Leonem Wałęgą i Jerzym Ablewiczem na czele, błogosławioną Karolinę, wielkiego rzecznika polskich rolników Wincentego Witosa i wielu innych, którzy tworzyli tu nową świadomość ewangeliczną poszanowania godności każdego człowieka" – powiedział ks. prymas. Abp Józef Kowalczyk był inicjatorem powstania w Jadownikach Mokrych ośrodka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, który prowadzi Caritas Diecezji Tarnowskiej. Cały czas interesuje się działalnością i rozwojem tej placówki. Urodzony 28 sierpnia 1938 w Jadownikach Mokrych przyszły prymas do kapłaństwa przygotowywał się w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie. 14 stycznia 1962 r. przyjął tam święcenia kapłańskie z rąk bp. Józefa Drzazgi. Potem wiele lat pracował w Kurii Rzymskiej, gdzie m.in. zorganizował sekcję polską w Sekretariacie Stanu. Tam też zastała go nominacja z 26 sierpnia 1989 na pierwszego po II wojnie światowej nuncjusza apostolskiego w Polsce i arcybiskupa tytularnego. Również w Watykanie, w bazylice św. Piotra, przyjął 20 października tegoż roku sakrę z rąk Ojca Świętego. Przedstawicielem papieskim w naszym kraju był ponad 20 lat - do 8 maja 2010, gdy Benedykt XVI mianował go metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama