Na Rok Wiary

Papieskie Dzieła Misyjne chcą pomóc katolikom w Chinach

Kościół musi zainaugurować nową epokę misyjną. Benedykt XVI zabiega o to od początku pontyfikatu. Dobrą ku temu okazją będzie Rok Wiary – powiedział kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, otwierając zgromadzenie ogólne Papieskich Dzieł Misyjnych. Nawiązując do przypadającej w tym roku 50. rocznicy Soboru Watykańskiego II, wyraził on wątpliwość, czy Kościół do głębi zrozumiał i przyjął soborowe nauczanie w sprawie ewangelizacji. Zaznaczył, że wpływ na przyszłość misji Kościoła będzie miał tegoroczny Synod Biskupów. Dotyczy on wprawdzie nowej ewangelizacji, jednakże w dzisiejszych realiach temat ten wiąże się bezpośrednio rónież z misją ad gentes – podkreślił kard. Filoni.

Ujawnił on, że watykańska kongregacja zabiega obecnie o pomoc dla katolików w Chinach. Tamtejszy Kościół przeżywa rozkwit ewangelizacji, choć doświadcza wielu trudności, między innymi ze strony państwa. Wielu wiernych czuje się zagubionych. Watykan będzie dążył do oczyszczenia atmosfery z wszelkiej dwuznaczności. Chce, aby, również dzięki nowoczesnym środkom komunikacji, głos Kościoła i Stolicy Apostolskiej mógł w sposób jasny docierać do wiernych w Chinach – oświadczył szef misyjnej dykasterii.

Zgromadzenie ogólne Papieskich Dzieł Misyjnych zakończy się 12 maja audiencją u Benedykta XVI.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama