Watykan: I rocznica beatyfikacji Jana Pawła II

„Wiara była podstawowym źródłem zawierzenia tego wielkiego Papieża Bogu, jego zachwytu wobec Tajemnic Bożych oraz woli i dynamizmu, by tymi tajemnicami uzdrawiać i ubogacać współczesny świat" - powiedział kard. Zenon Grocholewski w bazylice św. Piotra w Rzymie 1 maja, w pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II.

„Błogosławiony Janie Pawle II – którego w 1978 roku Bóg powołał po to, byś ze Stolicy Piotrowej umacniał braci we wierze – czyń to nadal, teraz już z Domu Ojca!” – apelował prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego.

Mszy św., która rozpoczęła się o godz. 10 w bazylice watykańskiej przewodniczył kard. Grocholewski. Wzięło w niej udział ponad 2,5 tys. wiernych. W gronie koncelebransów byli przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, kard. Stanisław Ryłko, abp Szczepan Wesoły, oraz greckokatolicki biskup Roman Danylak. Ponadto Mszę św. sprawowało około 110 kapłanów.

W kazaniu kardynał nawiązał do encykliki „Redemptoris Mater” i podkreślił głęboką pobożność maryjną Jana Pawła II, który pełen zachwytu wobec Jej wiary, zaznaczył, że nie tylko w zwiastowaniu należy ją podziwiać, ale że całe Jej życie było „pielgrzymką wiary” oraz że, dzięki tej wierze, Maryja „stała się rzeczywiście obecna w tajemnicy Chrystusa”.

Nawiązując do dzisiejszego święta św. Józefa Rzemieślnika kardynał zaznaczył, że wraz z Maryją jest on pierwszym powiernikiem tajemnicy Wcielenia. „Wraz z Maryją - a także ze względu na Maryję - uczestniczy on w tym szczytowym etapie samoobjawiania się Boga w Chrystusie, uczestniczy od samego początku” – powiedział.

Kaznodzieja przypomniał słowa Benedykta XVI z homilii podczas beatyfikacji papieża Polaka: „Błogosławiony jesteś, umiłowany papieżu Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś”. „Tak, wiara była podstawowym źródłem zawierzenia tego wielkiego papieża Bogu, jego zachwytu wobec Tajemnic Bożych oraz woli i dynamizmu, by tymi tajemnicami uzdrawiać i ubogacać współczesny świat” – podkreślił kard. Grocholewski.

Przypomniał żywiołowe wołanie Jana Pawła II do współczesnego świata: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, dodając, że wszelkie jego działania wypływały i były owocem tej żarliwej, głębokiej wiary, która przepajała jego myśli i serce.

Nawiązując po raz kolejny do homilii Benedykta XVI wygłoszonej podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, kardynał przypomniał jego słowa modlitwy, szczególnie aktualne wobec obecnego kryzysu wiary: „Błogosławiony jesteś umiłowany papieżu Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś. Prosimy, byś nadal umacniał z nieba wiarę Ludu Bożego”.

„Tak, wiara może w nas wzrastać lub słabnąć. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją wiarę, za jej wzrost lub osłabienie. Wiara jest delikatną roślinką - powiedział kard. Grocholewski. - By była żywą i dojrzewała, trzeba ją starannie pielęgnować: modlitwą, uczestnictwem w sakramentach świętych, pogłębieniem prawd wiary, postępowaniem według wymogów wiary na co dzień, dzieleniem się nią z innymi. Jednym słowem, by wiara mogła wzrastać, trzeba żyć wiarą, tak jak to czynił Jan Paweł II. Nie można instrumentalizować przynależności do Kościoła, czasem płytkiej i wątpliwej, do innych osobistych celów. Należy żyć wiarą i kształtować ją na co dzień, by stać się coraz bardziej budowniczym dobra w świecie” – mówił kaznodzieja.

Na zakończenie kard. Grocholewski zaapelował: „Tak, `daj nam, Panie, natchnienie do wiary!`, `Panie, przymnóż nam wiary!`, byśmy w naszym życiu przynosili owoce, jakich oczekuje od nas Kochający Bóg; byśmy przynosili owoce, jak to czynił błogosławiony Jan Paweł II; spraw także, byśmy nie zapomnieli, że kształtowanie wiary też od nas zależy. A Ty, błogosławiony Janie Pawle II – którego w 1978 roku Bóg powołał po to, byś ze Stolicy Piotrowej umacniał braci we wierze – czyń to nadal, teraz już z Domu Ojca!”

Liturgię uświetniały chóry, w tym chór kościoła polskiego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a także zespół z Żywca.

Po zakończeniu Mszy św. celebransi i wierni udali się do ołtarza bł. Jana Pawła II na krótką modlitwę.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama