Europa i Afryka w służbie ewangelizacji

Pod hasłem „Ewangelizacja dzisiaj: komunia i współpraca między Afryką a Europą” w Rzymie zakończyło się dziś sympozjum z udziałem biskupów obu kontynentów

Wzięli w nim udział przedstawiciele episkopatów, należących do Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru (SCEAM) i do Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), które zorganizowały to spotkanie pod patronatem Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Uczestników obrad, rozpoczętych 13 lutego, przyjął wczoraj Benedykt XVI. Uczestnicy sympozjum spotkania podjęli takie zagadnienia jak "Wspólnota i współpraca między Afryką a Europą – człowiek a Bóg" oraz "Misja Kościoła: głosić obecność i miłość Boga".

W końcowym orędziu biskupi zaznaczyli, że ewangeliczne Błogosławieństwa są „naprawdę naszym wspólnym skarbem”, które pozwalają coraz bardziej odkrywać „nasze wzajemne uzupełnianie się”, ale także „naszą współodpowiedzialność i nasze współuzależnienie na drodze naszych Kościołów partykularnych”.

W drugim punkcie przesłania – „W służbie mężczyźnie i kobiecie dnia dzisiejszego” – uczestnicy sympozjum stwierdzili, że "orędzia obecnych kultur są wymieszane, a różne znaki ujawniają wrogość wobec życia oraz wobec tożsamości mężczyzn i kobiet".

Autorzy powołują się przy tym na „bezprecedensowe doświadczenia, zwłaszcza z Półkuli Północnej, mówiące o odrzuceniu Boga lub o narastającej obojętności w świecie, w którym środki przekazu lansują często przygniatającą myśl relatywistyczną w krajach zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się”.

Trzeci punkt dokumentu, zatytułowany „Gotowi na wyzwania świata”, wymienia takie tematy jak urbanizacja i fascynacja miastami, materializm, migracje, szerzenie się sekt, nadmierne wykorzystywanie ziemi i jej zasobów.

W czwartym punkcie – „W braterskiej solidarności” – orędzie podkreśla rosnącą żywotność Kościołów w Afryce. Biskupi obu części świata wspominają o współpracę, która już istnieje lub którą należy nawiązać w różnych dziedzinach. Na przykład wymiana pracowników apostolskich: kapłanów, seminarzystów, osób zakonnych i świeckich wymaga wspólnego utworzenia – na zasadzie wzajemnego zaufania między biskupami – struktur przygotowujących taką wymianę i towarzyszących jej.

Piąty punkt – „Ogarnięci przez nadzieję” – mówi o oczekiwaniach, związanych z zaangażowaniem się Kościoła w Afryce i w Europie. Biskupi zastanawiają się, jak mogą razem stawić czoła wyzwaniom naszego świata, a więc przede wszystkim przez własne nawrócenia i wspólny udział, nawołują do wspólnego udziału w powszechnej misji, aby Chrystus był lepiej przyjęty, znany i czczony.

Było to drugie tego rodzaju sympozjum – pierwsze odbyło się w dniach 10-13 listopada 2004 również w Rzymie pod hasłem „Komunia i solidarność między Afryką a Europą – Chrystus nas wzywa – Chrystus nas posyła”. Uczestniczyło w nim 70 biskupów z obu kontynentów.

Między tamtym wydarzeniem a obecnym przedstawiciele episkopatów z Europy i Afryki spotykali się jeszcze trzykrotnie, aby omówić takie tematy, jak niewolnictwo i jego nowe formy (Cape Coast – Ghana, 2007), migracje – nowa przestrzeń ewangelizacji i solidarności (Liverpool, 2008) oraz nowa sytuacja misji ad gentes – wymiany osób i formacja-powołanie w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej, 2010).

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama