Biskupi o fundamentach

O fundamentach Wspólnoty Europejskiej przypomniała komisja Iustitia et Pax czeskiego Episkopatu.

O zjednoczenie Europy zabiegali w przeszłości różni monarchowie i dyktatorzy. Istniała na przykład idea Europy komunistycznej. Ostatecznie zwyciężyła wizja Schumana i Moneta, oparta na chrześcijańskim rozumieniu wolności i odpowiedzialności. Jeśli jej nie obronimy, zjednoczona Europa nie poradzi sobie z rozwiązaniem kwestii partykularnych – ostrzega episkopat Czech. Komisja Iustitia et Pax tegoż episkopatu wydała oświadczenie, w którym przestrzega przed osłabieniem fundamentów zjednoczonej Europy.

Biskupi przypominają szereg praktycznych kwestii, które dzielą dziś Europejczyków. Należy do nich przede wszystkim kryzys wspólnej waluty, która istniała zbyt długo bez wspólnej polityki fiskalnej. Problemem staje się również wolny przepływ osób, ponieważ północ kontynentu obawia się napływu mafii i pozaunijnych migrantów z południa. Słowaków przeraża szybki odpływ lekarzy, którzy zbyt łatwo ich zdaniem migrują na Zachód w poszukiwaniu lepszych zarobków.

Zdaniem czeskiego episkopatu rozwiązywanie spornych kwestii może doprowadzić do rozbicia Unii, jeśli nie będzie ona miała silnych fundamentów. A te zależą od nas, od tego, czy opowiemy się za najlepszym dotychczas modelem jedności europejskiej – podkreśla episkopat Czech.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama