Boże Narodzenie w Watykanie

Papieski Urząd ds. Celebracji Liturgicznych podał informacje o uroczystościach okresu Bożego Narodzenia, którym przewodniczyć będzie w Watykanie Ojciec Święty.

Pierwsza z nich to Pasterka, która – podobnie jak w ub. roku – rozpocznie się w bazylice św. Piotra już o godz. 22:00.

W sam dzień Bożego Narodzenia Mszy w bazylice watykańskiej przewodniczyć będzie o 10:30 jej archiprezbiter, kard. Angelo Comastri. Natomiast w południe Papież wygłosi z jej głównego balkonu bożonarodzeniowe orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.

W ostatni dzień roku, 31 grudnia o 17:00, Ojciec Święty będzie przewodniczył w bazylice watykańskiej tradycyjnym nieszporom z uroczystym dziękczynnym Te Deum.

W niedzielę 1 stycznia 2012 r., w uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi Benedykt XVI koncelebrować będzie o godz. 9:30 w bazylice św. Piotra Mszę m. in. z kardynałami Tarcisio Bertone, sekretarzem stanu, i Peterem Kodwo Appiah Turksonem, przewodniczącym Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”. Liturgia ta wiąże się też z obchodzonym wtedy 45. Światowym Dniem Pokoju.

W piątek 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, Ojciec Święty powróci do zwyczaju swego poprzednika na Stolicy Piotrowej, który co roku konsekrował w tym dniu nowych biskupów. Podczas Mszy w bazylice watykańskiej, rozpoczynającej się o godz. 9:30, Benedykt XVI udzieli sakry arcybiskupom nominatom Markowi Solczyńskiemu, nuncjuszowi apostolskiemu w Gruzji i Armenii, oraz pochodzącemu z USA Charlesowi Johnowi Brownowi, który taką samą funkcję pełnić będzie w Irlandii.

Natomiast w święto Chrztu Pańskiego, w niedzielę 8 stycznia, Papież podczas Mszy o godz. 9:45 w Kaplicy Sykstyńskiej udzieli, podobnie jak w poprzednich latach, chrztu dzieciom.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama