Dom Piotra

Pałac Apostolski to siedziba papieża, ale także skarbiec bezcennych fresków. Na jednym z nich Polska opisana jest jako ziemia obfitująca w miód i kopalnie soli…

Jesteśmy na tarasie Pałacu Apostolskiego. Przed nami leży Janikulum – miejsce męczeństwa św. Piotra. Patrzymy prawie z tej samej perspektywy co jego następca, gdy z okna swej biblioteki spogląda na chcących się z nim spotkać pielgrzymów. Otwierająca się panorama opowiada zakutą w kamień historię papiestwa: setki kościelnych kopuł, wzgórze Kwirynału, które przez lata było siedzibą papieży, Zamek Anioła, gdzie znalazł schronienie Klemens VII, Zatybrze z pierwszą gminą chrześcijańską i pokrywający się w znacznej mierze z dzisiejszym Placem św. Piotra Cyrk Nerona, miejsce męczeństwa tysięcy uczniów Chrystusa.

Dziedziniec królów i sauna

Architektonicznym centrum Pałacu Apostolskiego jest Dziedziniec św. Damazego. To tu prefekt domu papieskiego w honorowej asyście gwardzistów wita koronowane głowy i prezydentów przyjeżdżających z oficjalnymi wizytami do Watykanu. Budynki wznoszące się w tym miejscu powstawały w różnym czasie i służyły różnym celom. Geniusz architektury Donato Bramante, który odnawiał na prośbę Juliusza II Della Rovere Bazylikę św. Piotra, wykorzystał średniowieczne pozostałości i inspirując się Koloseum, stworzył trzykondygnacyjny budynek bazujący na otwartych łukach – dziś zwany watykańskim symbolem rzymskości.

Co kilka kroków salutują nam gwardziści. Barwne mundury Szwajcarów strzegących bezpieczeństwa papieża wpisane są w historię tego miejsca. Ani się nie spostrzeżemy, a kilka razy sprawdzą, czy mamy prawo spacerować po niekończących się korytarzach. – Teraz pójdziemy do sauny. Słowa oprowadzającego nas księdza zaskakują. Tuż obok często odbywają się audiencje, więc miejsce to jest niedostępne. To tak zwane caldarium powstało w 1516 r. w apartamencie zajmowanym wówczas przez kard. Bibbienę. Jako zaufany Leona X mógł mieszkać w Pałacu Apostolskim. Ozdobienie sauny zlecił Rafaelowi. Kardynalskiej fantazji zawdzięczamy też tzw. loggettę – architektoniczny majstersztyk tego samego mistrza. Tylko nieliczni mogą zobaczyć to na własne oczy. Mistrz z Urbino tworzył ją w czasie, gdy w Rzymie odkryto Domus Aurea Nerona, z freskami dotyczącymi mitologii greckiej i łacińskiej. Na ścianach loggetty nie ma więc elementów chrześcijańskich. Są natomiast różne sceny dotyczące życia w Grecji i antycznym Rzymie.

Trzecie piętro i Biblia Rafaela

Idziemy na tzw. terza loggia. W wolnym tłumaczeniu oznacza to trzecie piętro, a w watykańskim języku utożsamiane jest z Sekretariatem Stanu. Tu pracują najbliżsi współpracownicy papieża, m.in. premier Watykanu, którym jest sekretarz stanu. To miejsce także jest dziełem Rafaela, a ornamentyka Giovanniego da Udine. Ściany korytarza zdobią ogromne mapy. Powstałe po Soborze Trydenckim pokazują cały ówczesny świat katolicki. Każda podpisana jest kilkoma łacińskimi zdaniami, charakteryzującymi dany naród. Italia opisana jest jako „najpiękniejsza z wszystkich ziem, kiedyś królowa świata, obecnie siedziba papiestwa”, Hiszpania – „bogata w konie i surowce mineralne. Niezwykle wierna chrześcijaństwu”, Rosja – „ziemia obfitująca w lasy, bagna i rzeki”. Szukamy Polski. Jest: „Polska kiedyś zwana Sarmacją, znana z racji na religię, humanizm i sztukę, teren gdzie znajduje się wiele pastwisk. Ziemia, która obfituje w miód i kopalnie soli”.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama