Wyraz uznania dla Konstytucji Niemiec

W ostatnim dniu swego pobytu w Niemczech Benedykt XVI spotkał się 25 września po południu w seminarium duchownym we Fryburgu Bryzgowijskim z 16 sędziami federalnego Trybunału Konstytucyjnego, mającego siedzibę w pobliskim Karlsruhe.

Spotkanie to, nie przewidziane początkowo w niezwykle zagęszczonym programie wizyty, udało się zorganizować w ostatniej chwili jako wyraz uznania dla roli i znaczenia Ojca Świętego dla Konstytucji Niemiec, o czym kilkakrotnie wspominał w czasie tej podróży.

W przemówieniu do muzułmanów w nuncjaturze apostolskiej w Berlinie 23 września papież stwierdził z uznaniem, że Ustawa Zasadnicza, zredagowana po wojnie i upadku nazizmu ponad 60 lat temu, odegrała wielką rolę w powrocie Niemiec do demokracji i wolności. Podkreślił zwłaszcza znaczenie zawartych w niej stwierdzeń dla współżycia trzech wielkich religii w kontekście globalizacji.

Było to możliwe, gdyż ojcowie Konstytucji "mieli pełną świadomość obowiązku szukania mocnego gruntu, na którym wszyscy obywatele mogliby się wzajemnie uznawać" - stwierdził Ojciec Święty. Zaznaczył przy tym, że nie tylko nie ukrywali oni swej przynależności religijnej, ale wręcz z chrześcijańskiej wizji człowieka czerpali oni prawdziwą siłę inspirującą ich.

W preambule do tego podstawowego dokumentu prawnego, przy której współpracowali m.in. katolicy, znalazło się odniesienie do "odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi".

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg