Wycofajmy się na „pustynię”

Do wycofania się w Wielkim Poście na „pustynię”, miejsca na ciszę, modlitwę, adorację i słuchanie Słowa Bożego zachęcił Franciszek podczas niedzielnej modlitwy „Anioł Pański” w Watykanie. Papież przestrzegł przed „dzikimi bestiami duszy”: żądzą bogactwa, próżnością przyjemności, samotnością i chciwością sławy.

Publikujemy tekst papieskich rozważań.

 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dziś, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Ewangelia ukazuje nam Jezusa kuszonego na pustyni (por. Mk 1, 12-15). Tekst mówi: „przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana”. My również w okresie Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do „wyjścia na pustynię”, to znaczy w ciszę, do świata wewnętrznego, do słuchania sercem, do kontaktu z prawdą. Na pustyni - dodaje dzisiejsza Ewangelia - Chrystus „był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli” (w. 13). Dzikie zwierzęta i aniołowie byli Jego towarzystwem. Ale w sensie symbolicznym są one również naszym towarzystwem: kiedy wkraczamy do pustyni wewnętrznej możemy tam spotkać dzikie zwierzęta i aniołów.

Dzikie bestie. W jakim sensie? W życiu duchowym możemy myśleć o nich jako o nieuporządkowanych namiętnościach, które dzielą serce, próbując je posiąść. Oddziałują na nas, zdają się uwodzicielskie, ale jeśli nie będziemy ostrożni, mogą nas rozerwać na kawałki. Możemy nadać imiona tym „bestiom” duszy: różne wady, żądza bogactwa, która więzi nas w kalkulacjach i niezadowoleniu, próżność przyjemności, która skazuje nas na niepokój i samotność, a ponadto chciwość sławy, która rodzi niepewność i ciągłą potrzebę aprobaty i wyróżnienia – nie zapominajmy o tym, co możemy napotkać w naszym wnętrzu: chciwości, próżności i zachłanności. Są to jakby „dzikie” bestie i jako takie muszą być oswojone i zwalczane: w przeciwnym razie pożrą naszą wolność. A Wielki Post pomaga nam wejść na wewnętrzną pustynię, aby skorygować te rzeczy.

A następnie byli na pustyni aniołowie. Są oni Bożymi posłańcami, którzy nam pomagają, czynią nam dobro. Istotnie ich cechą charakterystyczną według Ewangelii jest służba (por. w. 13): dokładne przeciwieństwo opętania, typowego dla namiętności. Służba przeciw opętaniu. Duchy anielskie przywołują dobre myśli i uczucia sugerowane przez Ducha Świętego. Podczas gdy pokusy nas rozdzierają, dobre Boże natchnienia jednoczą nas pozwalają nam wejść w harmonię: uspokajają serce, nasycają smakiem Chrystusa, „smakiem Nieba”. A żeby uchwycić Boże natchnienie trzeba wejść w milczenie i modlitwę. A Wielki Post jest czasem, aby to uczynić.

Możemy zadać sobie pytanie: po pierwsze - jakie są nieuporządkowane namiętności, „dzikie bestie”, które budzą się w moim sercu? Po drugie: aby pozwolić głosowi Boga przemówić do mojego serca i strzec je w dobrym, czy myślę o wycofaniu się trochę na „pustynię”, czy staram się poświęcić na to podczas dnia nieco miejsca?

Niech Panna Najświętsza, która zachowała Słowo i nie pozwoliła się tknąć pokusom złego, pomoże nam w naszej drodze Wielkiego Postu.

tł. o. Stanisław Tasiemski OP

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg