Franciszek wśród Inuitów

Papież na dalekiej północy Kanady spotkał się z byłymi uczniami szkół rezydencjalnych.

Międzypokoleniowe Ojca Świętego spotkanie z młodzieżą i osobami starszymi stanowiło ostatni punkt programu papieskiej wizyty w Kanadzie. Miało ono miejsce na dziedzińcu szkoły podstawowej La Nakasuk w Iqualuit w diecezji Churchill-Zatoka Hudsona, której biskupem jest polski oblat, Wiesław Krótki OMI.

Spotkanie papieża z młodzieżą i z osobami starszymi, zostało poprzedzone prywatną wizytą na terenie szkoły, z udziałem byłych uczniów szkół rezydencyjnych. Następnie Ojciec Święty przybył na plac przed placówką, gdzie rozpoczęło się krótkim programem artystycznym, pełnym elementów folklorystycznych, charakterystycznych dla kultury rdzennych mieszkańców tej części Kanady. Ojciec Święty skierował do zebranych przemówienie, ostatnie podczas swej pielgrzymki pokutnej do tego kraju. Mówił w nim o znaczeniu zakorzenienia we własnej tradycji, słuchaniu starszych pokoleń i kreatywnego tworzenia przyszłości.

na wstępie, że chwilę wcześniej wysłuchał świadectw byłych uczniów szkół rezydencjalnych. „Obudziło to we mnie oburzenie i wstyd, które towarzyszyły mi od miesięcy. Także dzisiaj, także tutaj, chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo zasmucony i pragnę prosić o przebaczenie za zło popełnione przez licznych katolików, którzy w tych szkołach przyczynili się do polityki asymilacji kulturowej i emancypacji” – wyznał Franciszek.

Nawiązując do piękna, a zarazem surowości przyrody północnych kresów Kanady papież wyraził uznanie dla zamieszkujących je ludów. „Potrafiliście je umiłować, szanować, chronić i doceniać, przekazując z pokolenia na pokolenie podstawowe wartości, takie jak szacunek dla starszych, autentyczne poczucie braterstwa i troska o środowisko naturalne” – zaznaczył Franciszek. Wskazał zarazem, że troska o ziemię, o osobę, o historię to zadanie ludzi młodych, wspieranych przykładem osób starszych. Oznacza to dla nich wsłuchanie się w rady osób starszych. Sam Ojciec Święty, „jako starszy” udzielił młodym kilku rad. Po pierwsze, aby nie wegetowali, lecz dążyli do tego, co w górze, miłując Boga i bliźniego, mając jasność i wytrwale dążąc do postawionego sobie celu. „Nigdy nie trać nadziei, walcz, wkładaj w to serce, a nie będziesz żałować. Idź dalej drogą, krok po kroku ku temu, co lepsze. Ustaw nawigator swojego życia ku wielkiemu celowi, w górę!”- zachęcił papież.

Następnie Franciszek zachęcił młodych Inuitów do wychodzenia ku światłu, nieulegania ciemnościom, nieuganiania się za iluzjami, parodiami szczęścia. Przytoczył słowa św. Jana Pawła II: „nie istnieją gęstsze mroki niż te, które przenikają do dusz ludzi młodych, gdy fałszywi prorocy gaszą w nich światło wiary, nadziei i miłości”. Zaznaczył, że także młodzi chrześcijanie są światłem świata i wezwał ich do oddalania z serca „smutnych mroków zła”, a także do walki o wolność wewnętrzną w obliczu pokus. Przypomniał, że nie jest ona samowolą, lecz odpowiedzialnością i zdolnością wyboru dobra.

Na koniec Ojciec Święty zachęcił młodych Inuitów do pracy zespołowej, podobnie jak to się dzieje w narodowym sporcie Kanadyjczyków – hokeju na lodzie. „Dążcie do tego, co w górze, każdego dnia wychodźcie ku światłu, bądźcie zespołem! I róbcie to wszystko w waszej kulturze, w pięknym języku Inuktitut. Życzę wam, abyście słuchając starszych i czerpiąc z bogactwa waszych tradycji i waszej wolności, przyjęli Ewangelię, strzeżoną i przekazywaną przez waszych przodków i spotkali oblicze Inuk Jezusa Chrystusa” – stwierdził papież Franciszek na zakończenie swojego przemówienia.

Następnie odmówił wspólnie z zebranymi modlitwę Ojcze Nasz i udzielił im błogosławieństwa.

Iqualuit to stolica i jedyne miasto leżącego na północnych krańcach Kanady Terytorium Nunavu Powstało jako struktura administracyjna w 1999. W większości zamieszkane jest przez naród Inuitów (Eskimosów). Począwszy od X w. rozwinął on bardzo specyficzną kulturę opartą na łowiectwie. Od XVII w. Inuici rozpoczęli intensywne kontakty z Kompanią Zatoki Hudsona, które doprowadzając do znacznego postępu materialnego narodu, zniszczyły jego tradycyjną kulturę. Wycofanie się Kompanii z handlu w rejonach arktycznych w latach trzydziestych XX w. doprowadziło Inuitów na krawędź zagłady biologicznej. Począwszy od lat 70. Inuici przechodzą odrodzenie narodowe, kulturowe i gospodarcze, które doprowadziło do powstania samorządnego terytorium.

Na tym terenie istnieje diecezja Churchill - Baie d'Hudson o powierzchni 2 300 000 km kwadratowych. Mieszka tam 39 353 osób, w tym 11 270 katolików. Gromadzą się oni w 19 parafiach; mają 8 kościołów. W minionym roku było tam 195 chrztów.

Biskupem Churchill - Baie d'Hudson jest od dziewięciu lat bp Antoni Wiesław Krótki, OMI, urodzony 12 czerwca 1964 r. w Istebnej, w archidiecezji katowickiej; wyświęcony na kapłana 19 czerwca 1990 r.; mianowany biskupem 16 lutego 2013 r. a konsekrowany 20 maja 2013 r.

Po zakończeniu spotkania, Ojciec Święty udał się bezpośrednio na międzynarodowe lotnisko w Iqaluit, skąd, wraz ze swym orszakiem i towarzyszącymi mu dziennikarzami, odleciał do Włoch.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama