Raport Moneyval: Stolica Apostolska wśród najlepszych w zwalczaniu przestępstw finansowych

Watykański Urząd Informacji i Nadzoru Finansowego (ASIF) opublikował raport o swej ubiegłorocznej działalności. Wynika z niego, że działalność urzędu stale się rozwija. Jego personel zwiększył się z 9 do 13 osób. Poszerza się współpraca międzynarodowa. Przebiegają szkolenia dla instytucji państwa watykańskiego i Stolicy Apostolskiej.

W raporcie dokładnie przeanalizowano pozytywne wyniki kontroli przeprowadzonej w ubiegłym roku przez Moneyval, która po raz pierwszy skupiła się nie na zgodności z międzynarodowymi standardami, lecz na skuteczności funkcjonowania watykańskiego systemu walki z przestępstwami finansowymi. Wynika z nich, że w porównaniu z innymi państwami Stolica Apostolska sytuuje się wśród najlepszych jurysdykcji. Otrzymała też jedną z najlepszych ocen, na równi z krajami najbardziej aktywnymi w zwalczaniu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

W sprawozdaniu podkreślono również skuteczność współpracy wewnętrznej i międzynarodowej. W 2020 r. odnotowano 89 zgłoszeń o podejrzanej działalności, 16 przesłano do prokuratury. Wymieniono 49 wniosków o udzielenie informacji z innymi władzami watykańskimi, dotyczących 124 spraw, co świadczy o „znacznym wzroście w porównaniu z rokiem poprzednim i potwierdza znaczną synergię między instytucjami Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego w walce z działalnością przestępczą”. ASIF wymienił ponadto 58 wniosków o informacje z zagranicznymi jednostkami kontroli finansowej i wysłał 19 spontanicznych komunikatów dotyczących 104 spraw.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama