Papież do członków Bractwa Politycznego Wspólnoty Chemin Neuf

Powołanie w życiu świeckim realizuje się przede wszystkim poprzez miłość w rodzinie oraz miłość społeczną lub polityczną.

„Nigdy nie zapominajcie, że Chrystus żyje i wzywa was do odważnego podążania za Nim. Wtedy będziecie płomieniem, który ożywia nadzieję w sercach wielu młodych ludzi, którzy są zniechęceni, smutni i bez perspektyw” – słowa tej zachęty skierował Papież do członków Bractwa Politycznego Wspólnoty Chemin Neuf, których przyjął na audiencji. Franciszek wyraził wdzięczność Bogu za to, działanie Jego Ducha wyraża się w ludzkiej i duchowej trosce tego bractwa w służbie dobru wspólnemu i ubogim. Zwrócił uwagę na ich zaangażowanie w przezwyciężanie nędzy i pracę na rzecz bardziej sprawiedliwego i braterskiego świata.

– Watykan

Ojciec Święty zaznaczył, że to bardzo ważna misja dzisiaj, kiedy często w niepohamowanej pogoni za dobrami, karierą, zaszczytami oraz władzą, słabi i mali są często ignorowani, odrzucani lub uważani za bezużytecznych. Wyraził nadzieję, że zaangażowanie i entuzjazm wspólnoty w służbie innym, ukształtowane mocą Chrystusowej Ewangelii, przywrócą wielu ludziom, a zwłaszcza młodym, smak życia i nadzieję na przyszłość. Papież zauważył, że powołanie w życiu świeckim realizuje się przede wszystkim poprzez miłość w rodzinie oraz miłość społeczną lub polityczną. Jest ono konkretnym, opartym na wierze zaangażowaniem w budowanie nowego społeczeństwa; jest życiem pośród świata i społeczeństwa, aby ewangelizować jego różne aspekty, aby doprowadzić do wzrostu pokoju, współistnienia, sprawiedliwości, praw człowieka, miłosierdzia i w ten sposób rozszerzać Królestwo Boże w świecie.

Papież – ukazuje Kościół ubogi i Kościół dla ubogich

    „Zachęcam was, abyście nie bali się kroczyć drogami braterstwa i budować mosty między ludźmi, między narodami, w świecie, w którym wciąż buduje się tak wiele murów ze strachu przed innymi. Poprzez wasze inicjatywy, projekty i działania ukazujecie Kościół ubogi z ubogimi i dla ubogich, Kościół wychodzący, który jest blisko ludzi w sytuacjach cierpienia, niepewności, marginalizacji i wykluczenia – podkreślił Franciszek. W istocie, «z naszej wiary w Chrystusa, który stał się ubogim i który zawsze jest blisko ubogich i wykluczonych, wypływa nasza troska o integralny rozwój najbardziej opuszczonych w społeczeństwie» (Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium, 186).“

Papież zachęcił Bractwo Polityczne Chemin Neuf do troski o zdrowie wspólnego domu. Chodzi o prawdziwie ekologiczne nawrócenie, które uznaje godność każdej osoby, jej wartość, kreatywność i zdolność do poszukiwania oraz promowania wspólnego dobra. Zaznaczył, że to czego obecnie doświadczamy w związku z pandemią, w konkretny sposób uczy nas, że wszyscy płyniemy w tej samej łodzi i że zdołamy pokonać trudności tylko wtedy, gdy będziemy pracować wspólnie. Pobyt w Rzymie dla członków Bractwa Politycznego i wspólnoty Chemin Neuf wiąże się z refleksją nad obecności migrantów i przyjmowaniem ich w dzisiejszej Europie. Papież przypomniał, że mówiąc o migrantach i uchodźcach, nie należy poprzestawać na liczbach, ponieważ chodzi o konkretnych ludzi z ich historiami. Poznając te historie można zacząć tych ludzi rozumieć.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama