Franciszek: budujmy bardziej sprawiedliwy i braterski świat

Papież Franciszek skierował przesłanie do belgijskich stowarzyszeń: „Wzajemna pomoc” oraz „Działać i żyć wspólnie”. Nawiązał do historycznego wydarzenia, kiedy w roku 1961 biskupi belgijscy podjęli inicjatywę: „Wielki Post czasem dzielenia się” i zaprosili katolików do przekazywania ofiar pieniężnych na rzecz niepodległego Konga. W tym celu założyli stowarzyszenie, które przyjęło nazwę: „Wzajemna pomoc”.

Ojciec Święty zaznaczył, że w międzyczasie pole działania stowarzyszenia rozszerzyło się na cały świat. W 1971 roku biskupi powołali do życia zespół „Działać i żyć wspólnie”, który z kolei podjął zadanie organizowania kampanii adwentowej oraz pomocy stowarzyszeniom walczącym z ubóstwem w samej Belgii. Priorytetowym polem działania obydwu organizacji jest wspieranie działalności społecznej partnerów w krajach Południa oraz w samej Belgii.

Franciszek zauważył, że wyzwania jakie stoją dzisiaj przed stowarzyszeniami niosącymi wsparcie zostały spotęgowane przed pandemię COVID-19, która dotyka boleśnie cały świat, a w największym stopniu najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych. Dlatego też kontynuowanie i rozwijanie podjętych działań jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Papież zachęcił obie organizacje, jak również licznych wolontariuszy, partnerów walczących z niedopuszczalnym ubóstwem oraz darczyńców udzielających wsparcia finansowego do budowania bardziej sprawiedliwego i braterskiego świata.

Ojciec Święty życzył stowarzyszeniom, aby dzięki łasce Chrystusa, Dobrego Samarytanina niestrudzenie podejmowały swoje zaangażowanie na drodze przyjaźni społecznej i braterstwa.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama