Budujcie przyszłość na prawdzie i wolności

Do ożywienia korzeni chrześcijańskich i budowania teraźniejszości i przyszłości na prawdzie, wolności i sprawiedliwości – wezwał papież Hiszpanię i Europę w przemówieniu powitalnym w Santiago de Compostela. Benedykt XVI rozpoczął dwudniową pielgrzymkę do Hiszpanii. Dzisiaj odwiedza sanktuarium Świętego Jakuba, a jutro będzie w Barcelonie.

Benedykt XVI zwrócił uwagę na znaczenie pielgrzymowania w życiu człowieka i Kościoła. Podkreślił, że Kościół towarzyszy człowiekowi, który „gorąco pragnie osiągnąć pełnię własnego istnienia” i sam „kroczy własną drogą wewnętrzną, tą, która prowadzi go przez wiarę, nadzieję i miłość, do tego, aby ukazywał sobą Chrystusa światu”.

„Takie jest jego posłannictwo i taka jest jego droga” – powiedział papież i dodał: „Dlatego ja także wyruszyłem w drogę, aby utwierdzać w wierze swych braci”.

Ojciec Święty przypomniał, że celem jego pielgrzymki jest udział w Świętym Roku Kompostelańskim. Zaznaczył, że pielgrzymujący do grobu św. Jakuba „tworzyli drogę kultury, modlitwy, miłosierdzia i nawrócenia, która przybierała konkretny kształt w kościołach i szpitalach, w schroniskach, mostach i klasztorach”. „W ten sposób Hiszpania i Europa rozwijały oblicze duchowe, naznaczone w niezatarty sposób przez Ewangelię” – podkreślił Ojciec Święty.

Nawiązując do swej wizyty w Barcelonie, gdzie poświęci kościół Świętej Rodziny, Benedykt XVI powiedział, że udaje się tam, aby „ożywić wiarę jej gościnnych i dynamicznych mieszkańców”. „Wiarę, która była natchnieniem dla genialnego architekta Antonio Gaudiego do wzniesienia w tym mieście, z zapałem i we współpracy z wieloma ludźmi, tego cudu, jakim jest kościół Świętej Rodziny” – powiedział papież.

Benedykt XVI przypomniał wielkie dziedzictwo chrześcijańskie i duchowe Hiszpanii, która dała światu całą plejadę wielkich świętych, założycieli i poetów, takich jak Ignacy z Loyoli, Teresa od Jezusa (z Avila), Jan od Krzyża, Franciszek Ksawery. Ponadto w kraju tym w XX wieku powstały liczne instytucje, grupy i wspólnoty życia chrześcijańskiego i inicjatywy apostolskie.

Papież z uznaniem podkreślił, że Hiszpania „pobudzana swym bogatym dziedzictwem wartości ludzkich i duchowych, próbuje jednocześnie iść naprzód wśród trudności i ofiarować swą solidarność wspólnocie międzynarodowej”.

Benedykt XVI zaznaczył, że jego wizyta w Santiago da Compostela i Barcelonie jest także okazją do „objęcia myślami wszystkich narodów Hiszpanii i Europy”.

Nawiązując do słów sługi Bożego Jana Pawła II, który z Composteli wzywał Stary Kontynent do ożywienia swych korzeni chrześcijańskich, papież wezwał Hiszpanię i Europę „do budowania swej teraźniejszości i planowania swej przyszłości, wychodząc od autentycznej prawdy o człowieku, od wolności, która szanuje tę prawdę i nigdy jej nie rani oraz od sprawiedliwości dla wszystkich, począwszy od najuboższych i bezbronnych”.

„Hiszpanię i Europę zatroskane o potrzeby nie tylko materialne ludzi, lecz także o moralne i społeczne, duchowe i religijne, gdyż wszystkie one są prawdziwymi wymogami człowieka jedynego w swoim rodzaju. Tylko w ten sposób działa się skutecznie, całościowo i owocnie dla jego dobra” – powiedział Benedykt XVI.

Na zakończenie pozdrowił wszystkich zebranych po galicyjsku wyrażając swą wdzięczność za powitanie.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg